VATTENHJÄLTARNA & SKOLSAMARBETE

Vi hjälper klubbarna att arrangera olika evenemang.

Att ordna olika evenemang kan friska upp klubbverksamheten. Populära sätt brukar vara att ordna besök av skolor, tema-och familjedagar samt Sail Day.

Vattenhjältarna är ett samarbete mellan bl.a. SBF, Finska Simförbundet, Finlands Sjöräddningssällskap och Finlands Röda Kors. Vattenhjältarna är ett projekt som inspirerar skolelever att mångsidigt träna båtsportsfärdigheter.

SBF Båtskolans utrustning och temat Vattenhjältarna utgör tillsammans ett bra paket.
Tilläggsuppgifter får du av Laura Santala (laura.santala@spv.fi / 040 821 2604).

Klubbarna och klassförbunden gör skolbesök och berättar om båtsport

– Övningarna innehåller baskunskap om båthantering
– Ca 35-60 min och gruppstorleken max 25 elever.
– De viktigaste elementen av sjökunskap, som navigation, vädersträcken, de viktigaste knoparna, säkerhet ombord, segelföring, observation av rådande väderförhållande som t.ex. vind, moln, hög- och lågtryck och vågbildning.
– Kan hållas på land, ute eller inne. All utrustning tillhandahålls av föreläsaren.
– Om övningen görs på vattnet arrangeras det separat.
– Flickor och pojkar kan delta tillsammans.

Grendemo riktad till skolor:

45 min (2 föreläsare + klassläraren / assistent)
1) flytvästar och sjömärken
2) jollesegling och att hänga eller ”burka” (gymnastikbänk eller annat)
3) räddning till havs
Du kan kolla Vattenhjältarna och SBF på You Tube