Båtsport är i bästa fall en hobby, som du kan bedriva hela livet: Som spädbarn är du kanske passagerare i en långfärdsbåt, under följande årtionden kan du anpassa ditt båtliv efter livssituationen. Segling och Båtsport i Finland och dess medlemsföreningar erbjuder stöd för både långfärder och tävlingssport på alla nivåer – från klubbtävlingar till olympisk karriär. Vi ses på sjön!

Läs Börja med båtsport-häftet här.

I samarbete med Seapoint och If