TRÄNINGSVERKSAMHET

Den centrala delen av träningsverksamheten inom Segling och Båtsport i Finland, är ett fungerande, långsiktigt samarbete mellan idrottaren och tränaren. Målet är att varje idrottare i träningsgruppen skall ha en personlig tränare som deltar i merparten tävlingar och under träningarna.

För att ytterligare utveckla träningsverksamheten samarbetar de personliga tränarna inom träningsgruppen.

Träningsnätverket

Ledningen inom SBF:s träningsverksamhet utvecklar, koordinerar och stöder aktivt, samarbetet inom träningsnätverket. Genom samarbetet kan olika tränares styrkor bättre utnyttjas och kunskapen når ut över klassgränserna. Utbildningscenter och idrottsakademier stöder träningen. För att uppnå en heltäckande träningsverksamhet har SBF ett nära samarbete med idrottsinriktade läroanstalter och arméns idrottsskola.

Testsystem

Seglarens testsystem består av två olika helheter:

  • Bli en idrottare, testet som är menat för ungdomar mellan 11-16, granskar egenskaper, färdigheter och livsrytm.
  • Testerna för de litet äldre (olympianivå), över 16 år, går ut på att kartlägga, uthållighet, max styrka, styrkeuthållighet och rörlighet.

Testet ’Bli en idrottare’ görs under de läger som SBF arrangerar och de är anpassade så att de också kan användas under klubbarnas och klassförbundens olika evenemang.

Testinstruktioner:

Bli en idrottare -test

Olympiaseglarens egenskapstest

Testresultat:

Nuorten maajoukkue, 12.-13.3.2016, maksimi- ja voimakestävyystesti

Nuorten avoimet testit, 5.-7.4.2016, maksimi- ja voimakestävyystesti

SBF:s tränarregister

Ett stort antal erfarna tränare, proffs och specialister arbetar inom seglingssporten. Finlands Seglingstränare r.f., Finlands Tränare r.f. och SBF r.f. bygger tillsammans ett tränarregister, där alla uppgifter finns samlade.
Klubbarna, klassförbunden, idrottarna och SBF söker varje år experter till olika arbetsuppgifter. Experterna behövs året om och målet är att träningsverksamheten i Finland skall omfatta hela året.
Klubbarna och de olika regionerna behöver stöd för sin verksamhet under vinterhalvåret.

Anmäl dig till tränarregistret>>

Också de som har ansvar för träningen kan anmäla sig.

Tränarregistret (senast uppdaterat 1/2016)