TRÄNARSKOLNING

Vill du bli handledare?

Handledare är lärare och tränare, de är ryggraden i själva inlärningen. Till handledarnas uppgifter hör förutom att lära seglingskunskaper, också att uppmuntra och inspirera eleverna.  Att vara uppmuntrande och inspirerande betyder att se seglaren som en individ. Att vara handledare är mångsidigt, krävande och ansvarsfullt. Säkerheten och handledarens ansvar kan inte betonas för mycket då seglingen sker vid och på vattnet. Klubbens egna aktiva seglare, eller de som avslutat det aktiva seglarlivet, är utmärkta handledare. De unga ser upp till dem och ofta beundrar de dem för deras framgångar och vill gärna bli lika bra.

Mera information om kurserna hittar du på de finska sidorna