BESTÄLLNINGSKURSER

Utbildarkursen kan  också vara en beställningskurs. Då hålls den inte i SBF:s utrymmen utan beställaren (föreningen/föreningarna) sköter om utrymmen, teknisk utrustning och utspisning. SBF ansvarar för själva utbildningen.  Utbildningen kan på det här sättet bli billigare för kursdeltagarna då resekostnaderna för en eller två utbildare är lägre än de skulle vara för alla kursdeltagare.  Det här är också ett sätt att skapa samarbete mellan föreningar inom samma område. Ett krav för beställningskurs är att tillräckligt antal deltagare kan uppnås.

Förbundets egna kurser har en på förhand fastställd kursavgift per deltagare medan värdföreningarna själv kan besluta om deltagaravgiften för en beställningskurs. De största  kostnaderna för beställningskurserna är vanligen rese- och uppehållskostnaderna för utbildarna, som betalas direkt till utbildarna mot godkänd reseräkning. Dessutom fakturerar Förbundet för varje kurs materialkostnaderna och en administrativ kostnad om 10€/deltagare.

Utbildningar/kurser, som kan beställas

  • Utbildning av föreningsutbildare (båtsport och segling)
  • Besiktningsmannakurser
  • Tävlingsarrangörskurser
  • Matchdomarkurser

Mera information: Mirja Rosenberg, SPV:n koulutuspäällikkö, mirja.rosenberg@spv.fi, p. 040 507 2953