INFORMATION TILL SEGLARE OCH TRÄNARE

ANTIDOPING

Finlands Antidoping kommitté ADK r.f. ansvarar för doping kontrollverksamheten i hela Finland.
Finlands centrum för etik inom idrotten, FCEI r.f. ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet samt förebygger användande av doping preparat.
Om du är tvungen att använda en speciell medicin p.g.a. hälsoskäl måste du absolut ha ett tillstånd för detta. Ansök om dispens innan du börjar använda medicinen!

Finlands centrum för etik inom idrotten, FCEI r.f. ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet samt förebygger användande av doping preparat.
Om du är tvungen att använda en speciell medicin p.g.a. hälsoskäl måste du absolut ha ett tillstånd för detta. Ansök om dispens innan du börjar använda medicinen!
Mera information hittar du på World Sailing Antidoping sidor och på ADK:s hemsidor.

KOSTTILLSKOTT

Det gäller att vara speciellt noggrann med kosttillskott som erbjuds på nätet eller okontrollerade källor. Vanligtvis kontrolleras innehållet i dessa preparat inte och tillverkaren känner inte till innehållet eller dess renhet. Det har hänt att dessa preparat visat sig innehålla anabola steroider eller förstadier till dem.

IDROTTAREN UTOMLANDS

Om du medicinerar skall du försäkra dig om att alla mediciner är godkända av WADA (World Anti-Doping Agency). Du kan kolla på deras hemsida. För dispens kan du besöka ADK:s hemsida.

Ta med bara sådana mediciner som är tillåtna som t.ex. mot värk, förkylning och diarré.
Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk under din resa och behöver läkarhjälp, be om ett skriftligt intyg av läkaren på de mediciner hen ev. skriver ut åt dig. Om du är osäker kontakta din läkare i hemlandet. Personalen på ADK hjälper dig att fylla i och översätta olika formulär.

TRÄNINGSFONDEN

Idrottaren kan fondera sina idrottsinkomster, det finns många träningsfonder att tillgå. De flesta seglare anlitar en träningsfond som är underställd VALO, Finlands Idrott r.f.