TÄVLINGSFUNKTIONÄRER OCH REGLER

Regelnämndens uppgift är att följa upp kappseglingsreglernas utveckling och deras tolkning, göra ändrings- och tilläggsförslag i förbundets namn samt se till att de internationella kappseglingsreglerna översätts till de inhemska språken.
Nämnden behandlar ändringsförslagen och tävlings- och protestnämndernas skriftliga tolkningsfrågor. Vidare ordnar nämnden, tillsammans med utbildningsfunktionen, tävlingsdomarnas utbildningstillfällen och beviljar tävlingsdomar- och tävlingsfunktionärsbehörigheterna.

Tävlingsfunktionärsbehörighet

Regelnämnden beviljar tävlingsfunktionärsbehörigheterna (tävlingsarrangör, tävlingschef, regionaldomare, nationell domare, nationell matchdomare).
Kompetensansökningar tas upp till behandling två gånger per år.

Om behörighetskraven kan du läsa här.
Ansökningsblanketten hittar du här. Sicka in den ifyllda blanketten före 30.4 eller 31.10.
Purjehduksen kilpailutoimihenkilöt
Purjehduksen tuomarit

Behörighetskraven

Tävlingsfunktionärs- och domarutbildningen är en viktig del av den nationella tävlingsverksamheten. Syftet med utbildningen är att säkerställa en högklassig tävlingsverksamhet. Utbildningstillfällen anordnas årligen i alla behörighetskategorier.

1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).

2. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för tävlingsarrangörer under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.

3. Sökanden har under de senaste fyra åren
–     fungerat som medlem i kappseglingskommittén i minst fyra tävlingar, av vilka åtminstone två varit efter tävlingsarrangörskursen,
–     sex tävlingar

Dessa tävlingar skall vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.
Uppgifterna genomförs på vattnet och minst en av dem på startfartyget.

 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan)2.
 2. Sökanden (ny ansökan) är SBF:s tävlingsarrangör
 3. Sökanden har erfarenhet av kappsegling (anges i ny ansökan).
 4. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för nationell tävlingschef under de senaste fyra åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.
 5. Sökanden har, som SBF:s tävlingsfunktionär, under de senaste fyra åren varit medlem i kappseglingskommittén på vattnet i minst:
  –        fyra tävlingar, av vilka åtminstone två efter kursen för nationell tävlingschef, eller
  –        sex tävlingar

Sökanden har verkat som tävlingschef i minst en av dem. Minst två av tävlingarna ska vara mästerskapstävlingar (VM, EM, NM, FM, GM) eller nationella och internationella regattor.
Dessa tävlingar skall vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.

 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).
 2. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för regionaldomare under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.
 3. Sökanden har, under de senaste fyra åren, varit medlem i besvärsnämnden i minst
  – fyra tävlingar, av vilka åtminstone två efter kursen för distriktsdomare, eller
  – sex tävlingar
 4. Sökanden förstår båda inhemska språken.Dessa tävlingar vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.
 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).
 2. Sökanden (ny ansökan) är SBF:s regionaldomare.
 3. Sökanden har erfarenhet av kappsegling (anges i ny ansökan).
 4. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för nationella domare under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s regelseminarium.
 5. Sökanden har, som SBF:s tävlingsfunktionär, under de senaste fyra åren varit medlem i protestnämnden i minst:
  –  fyra tävlingar, av vilka åtminstone två efter kursen för nationell domare, eller
  –  sex tävlingarSökanden har verkat som ordförande för protestnämnden i minst en av dem. Minst två av tävlingarna ska vara mästerskapstävlingar (VM, EM, NM, FM, GM) eller nationella och internationella regattor.Dessa tävlingar skall vara upptagna i SBF:s kappseglingskalender.
 1. Sökanden är medlem i SBF:s medlemsklubb och rekommenderad av den (anges i ny ansökan).
 2. Sökanden har erfarenhet av kappsegling (anges i ny ansökan).
 3. Sökanden har fått godkänt i SBF:s kurs för nationell matchdomare, både teori och praktik, under de fyra senaste åren. Vid komplettering räcker SBF:s godkända skriftliga prov för nationell matchdomare.
 4. Sökanden har under de senaste fyra åren fungerat som matchdomare i minst fyra partävlingar, som är upptagna i SBF:s kappseglingskalender.
 5. Sökanden har tillräckliga kunskaper i engelska.

Att bli behörig som tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionärsbehörigheterna beviljas av regelnämnden (tävlingsarrangör, tävlingschef, regionaldomare och nationell domare). Ansökningarna tas upp till behandling två gånger per år.
Ansökningsblanketten hittar du här Skicka den ifyllda blanketten till förbundets kansli senast 30.4. eller 30.9.
I materialbanken finns kapseglingsreglerna, handböcker, behörighetsansökningar, protestblanketter mm.

Regler

Tävlingsarrangören, tävlingsnämnden och protestnämnden, alla som deltar i kappseglingsarrangemangen, ska följa kappseglingsreglerna (hädanefter kallad reglerna). SBF har reglerna på finska och svenska till försäljning. Den ursprungliga The Racing Rules of Sailing kan laddas ned eller beställas på World Sailing:s hemsida. Reglerna förnyas vart fjärde år i takt med de Olympiska spelen. Utöver dessa regler tillämpar Segling och Båtsport i Finlands egna bestämmelser, regler för tävlande klasser och andra eventuella regler.