KONTAKTUPPGIFTER

Gatuadress:
Segling och Båtsport i Finland rf
Mörtnäsvägen 5 B 62
00210 Helsingfors

Tel.: +358 40 834 3407 (kl. 10-15)
Email: toimisto@spv.fi
Personalens emailadresser: förnamn.efternamn@spv.fi

Öppettider:
mo-fre kello 10-15*

*Under sommaren ber vi dig vänligen att kontakta oss i förväg om du har något ärende på kontoret. Vi svarar på mejl och telefon på vardagarna 19.-30.7. mellan kl 10-12.


Jan Thorström
Verksamhetsledare

050 588 6309


Laura Santala
Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet
040 821 2604


Karoliina Rouhiainen 

Organisations koordinator
040 060 2276


Mikaela Dunderfelt

Hastighetstävlingar, båtsportsäkerhet
(Deltid)
040 773 6012


Mirja Rosenberg
Koordinator för fritidsbåtar och utbildningschef
(fritidsbåtsport (vuxna), föreningsutbildning inom båtsport)
040 507 2953


Minni Mattila

Ekonomi och förvaltning
044 018 2970

Iina Airio
Kommunikation, Sailing Team Finland
Tidningen Nautic
0400 418 953

Tuomas Finne
Kommunikation
050 3883 775

Hanna Grann
Kommunikation
040 661 5202

Johan Ekblom
Kommunikation, Sailing Team Finland
040 770 7251


Vili Kaijansinkko
Träningschef
050 017 5505


Joakim Wilenius
Landslagstränare
050 354 3268

 

Andreas Geritzer
Olympiatränare för ungdomar

 

Tapio Nirkko
Kappseglingsverksamhet
(Deltid)
044 029 3293


Jan Jansson

Ordförande
(KuoPs)
0400 561 557
jan54.jansson@gmail.com

Mikael Still
Vice ordförande
(SSJ, WSF)
040 704 7078
mikael.still@visionworks.fi

Ville Valtonen
träning och toppkappsegling
(TPS, TMVK)
040 582 8838
ville.valtonen@momentous.fi

Jukka Toivakka
utbildning
040 512 7550
jukka.toivakka@ext.spv.fi


Katja Rytkönen

information och marknadsföring
(TPS)
040 730 1932
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi


Teppo Kuisma 
barn- och ungdom
(UPS)

Markus Blomquist
långfärdssegling- och båtsport
(ASS)
markus.blomquist@fp-pigments.com

Henrik Andersson
kappsegling
(HSK, NJK)


Jyrki Santaholma

sjösäkerhet
(Me & M)
050 5506713
jyrki.santaholma@kolumbus.fi


Sami Seliö 

Hastighetstävlingar
(PoMo & BS)
0400 977 805
sami.selio@samiselio.com


Peter Remahl 

organisation- och distriktverksamhet
(VMK)
050 526 2802
remahl@mac.com

Helsingfors

Juha Vuorinen
0400 208 548
juha.vuorinen@paperdreams.fi

Västra Finska viken – Östra delen

Anders E. Grandell
0400 891 152
anders.grandell@kolumbus.fi

Saimen

Antti Kaipainen
040 586 4457
antti@anttikaipainen.fi

Västra Finska viken – Västra delen

Frej Werner
040 526 7195
frej.werner@gmail.com

Åbo

Katja Rytkönen
044 376 2666
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

Södra Bottenviken

Johan Nyberg
040 022 9224
johan.nyberg@anvianet.fi

Åland
Björn Tennström
040 732 5843
bjorn.tennstrom@aland.net

Bottniska Viken (Kvarken)

Peter Remahl
050 526 2802
remahl@mac.com

Norra Bottenviken, Kemi älv ja Ule älv

Seppo Parhi
044 328 0650
seppo.parhi@gmail.com

Bottenhavet (Nystad – Björneborg, Askainen, Masku, Taivassalo och Gustavs)

Martti Virtanen
0400 847 921
martti.virtanen@gmail.com

Åbolands skärgård (Kimitoön, Pargas)
Erik Nordenswan
0400 617 749
eriktnordenswan@gmail.com

Tavastland
Jouni Rättyä
040 725 5440
jouni.rattya@hotmail.com

Vi söker efter en ny regionalchef till Esbo, Östra Finska viken och Keitele-Päijänne!
Vi tar emot förslag:
toimisto@spv.fi

FAKTURERINGSADRESS:

FO-nummer: 0215301-9
Vi tar emot inköpsfakturor i elektronisk form, som e-fakturor

E-faktureringsadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003702153019
Förmedlare: 003721291126

BANK DETAILS

Bank: Nordea Jarjestopankki
Address: Aleksis Kiven katu 3-5, 00500 HELSINKI
Name: Suomen Purjehdus ja Veneily ry
BIC/Swift: NDEAFIHH
IBAN: FI94 1112 3000 3907 05

Om ni inte kan skicka e-fakturor ber vi er vänligen att skicka fakturorna i PDF-format till adressen: laskutus@spv.fi

Papperfakturor kan ni skicka till följande adress (endast fakturor):

Suomen Purjehdus ja Veneily ry
02153019
PL 100
80020 Kollektor Scan

Denna faktureringsadress bör skrivas ut även i själva fakturan.