SEGELNUMMER

Användningen av segelnummer grundar sig på en lång tradition och internationella kappseglingsregler. Trots att segelnumret är obligatoriskt enbart för kappseglare har också fritidsseglare ansökt om ett segelnummer. Enligt World Sailings regler får SBF, som enda instans i Finland, bevilja internationellt godkända FIN segelnumror som ger båten rätt att kappsegla. Segelbåtar utan kappseglingsnummer visar sin nationalitet genom att bära akterflagga, antingen båtklubb- eller nationsflagga.

Att ansöka om segelnummer

Här kan du fylla i ansökningsblanketten om du inte om du inte redan har ett segelnummer beviljat av Segling och Båtsport i Finland.

Registreringsavgiften är 105€ för kölbåtar och 55€ för jolle. Om man ansöker om ett ledigt specialnummer inom högsjöklassen är tilläggskostnaderna 200€.

Segelnumret är unikt för var båt och kan inte förflyttas till en annan.

Efter segelnumrets initiala beviljande sköts ägarbyten eller förflyttningar mellan olika föreningar enbart inom medlemsföreningarna.

Ägarbyten och förflyttning mellan föreningar

Efter segelnumrets initiala beviljande sköts ägarbyten och förflyttningar mellan olika föreningar enbart inom medlemsföreningarna. Anmäl alltid om du köpt eller sålt en båt till din föreningssekreterare eller personen som ansvarar för registret som sedan är ansvarig att föra in uppgifterna i Segling och Båtsport i Finlands nationella register.

Information om Trafis båtregister hittar du här.