FÖRTROENDEVERKSAMHETEN

Kommittéernas basuppgifter specificeras  i förbundets instruktion. I förbundets årsberättelse, som förbundsmötet godkänner, preciseras uppgifterna i detalj.

Grunduppgiften är att få segling och båtsport till en av Finlands största fritids- och motionsformer. Det förverkligas t.ex. med att öka antalet nya idkare och att garantera kvalitativa aktiviteter och utbildning. Funktionen utvecklar och befrämjar barn- och ungdomsfunktionen efter de allmänt godkända principerna.

Ordf:  Pia Grönblom (HSS/NJK/NaPS), pia.gronblom@gmail.com
Viceordf: Wille Herler (VMK),
wille@herler.fi

Medlemmar: Jaakko Kairamo (EMK), Saara Söderberg (HSS), Richard Häkli (MPS), Mikko Kylävainio (KuoPs), Ville Kurki (NPS), Jussi Sävelä (BSF), Kia Kokkonen (TPS), Kari Siik (TaPS)

Sjösäkerhetskommittéen som befrämjar säkerheten till sjöss i allmänhet. Som den viktigaste och mest synbara uppgiften är besiktningsverksamheten och dess utveckling.

Prdf: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Viceordf: Tom Holmroos (SaPS)

Medlemmar: Juha Tammisto (SMK-FMK), Patrick Lindqvist (NJK), Ossi Takala (Me), Ernst Tillander (HSS), Peter Wirbergh (KK), Tom Holmroos (SaPS), Nico Kavaleff (M), Martti Laisi (KPS), Max Johansson (NJK)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för finsk hastighetstävling samt utveckla hastighetstävlingen som tävlingssport och sportgren. Hastighetstävlingarna i dess olika former samt den tillhörande tekniska verksamheten tillhör kommitténs elementära delområden. Koordinering och övervakning av hastighetstävlingar samt utveckling av tävlingstjäntemän tillhör kommitténs viktigaste uppgifter.

Ordf: Sami Seliö (PoMo/BS), sami.selio@samiselio.fi
Viceordf: Jani Lindholm (SVV)

Medlemmar: Juha Fiskari (VenU), Harri Kasurinen (HirVe), Arto Landén (SKV), Timo Lindström (UPS), Bengt Nyholm (PoMo), Jyrki Tikka (ImVK), Sandra Roms (PoMo), Lauri Lampen (P-67)

Appellationsnämnd:
Ordf.Tom Schubert, NJK
tom.schubert (at) elisanet.fi
Viceordf. Matti Tähtinen, P-67

Medlemmar:
Stig Fagerström, SMK
Juha Oinonen, IMVK
Juhani Kanerva, VeNu
Pekka Vihonen
Ari Valmunen, PP-SS

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för den finska kappseglingen samt utveckla seglingen som tävlingssport och sportgren. Elementära delområden i kommitténs verksamhet är kappseglingen i dess olika former och den tillhörande tekniska verksamheten. Till de viktigaste uppgifterna hör koordinering och övervakning av kappseglingstävlingar samt utbildning av tävlingstjänstemän.

Ordf: Erik Wallin (NJK)
Viceordf: Heikki Räisänen

Medlemmar: Jussi Heikkilä (SMer ja HSK), Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK), Eva Lindgren (HSK), Joakim Majander (ESF), Virpi Mikkola, Sami Sailo (ESF), Arto Sjöholm (HSK)

Målsättningen är framgång i de Olympiska spelen. Grunduppgiften är att träna Finlands landslag inför de Olympiska spelen och de företrädande värdetävlingarna samt garantera en tillräckligt hög nivå på träningsverksamheten. Kommittén svarar över tillräckliga person- och finansieringsresurser samt själva utförandet av de Olympiska och Paralympiska projekten. Tillsammans med kappseglings-, utbildnings-, barn- och ungdomskommittén beskriver kommittén målen för kappseglingens tränarutbildning.

Ordf: Henrik Andersson, HSK, LPS-DSF, NJK henrik.andersson@hoski.fi
Viceordf: Ville Valtonen, TPS

Medlemmar: Mikko Brummer (NJK), Mika Kojonkoski (KuoPS), Thomas Johanson (SPS, NJK, EPS, HSK), Juha Lehtinen (LPS), Freyr Riska (ESF), Simo Tarvonen (Urhea), Kim Weber (ESF, NJK)

Utbildningskommittéens uppgift är att förbättra de allmänna sjökunskaperna. Funktionen svarar för den kvalitativa utbildningen som stödjer förbundets verksamhet samt allt material som behövs i förbundets kommittéer och funktioner.

Ordf: Jukka Toivakka
Viceordf: Reijo Suomi (TPS)

Medlemmar: Reijo Suomi (TPS), Jukka Toivakka (VP), Eva Lindgren (HSK), Arto Kiiski (NPS), Nilla Möller (HSS/NaPS/EPS)

Avdelningen för vuxenutbildning: Jukka Toivakka (VP), Ari Aronniemi (SVK), Harri Sane (EPS), Reijo Suomi (TPS)

Material för domarkurs: Arto Kiiski (NPS/M24), Arto Sjöholm (LP/HSK), Esa Vahtera (NPS)

Tävlingsarrangör- och tävlingschefskur: Timo Mustakallio (KVP/HSS), Eva Lindgren (HSK)

Kommunikations- och marknadsföringskommittéens uppgift är att öka kännedom och intresse till segling och båtsport. Kommittén svarar för förbundets och grenens högklassiga interna och externa kommunikation samt marknadsföring som säkrar medlemsantalet och tillväxten i de finansiella resurserna. Tillsammans med de andra kommittéerna ser kommittén till att de har en utnämnd kommunikationsansvarig.

Ordf: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Viceordf: Perttu Monthan (HSK)

Medlemmar: Kalle Euro (TPS), Mika Lehtinen, Perttu Monthan (HSK), Pia Siukosaari (NaPS), Veera Säilä (PSS ry)

Uppgiften är att överföra föreningsverksamhetens administrativa resurser till praktiken t.ex. med att utveckla handlingssätt och hjälpmedel för en effektivare föreningsverksamhet. I det ingår också utveckling av utbildningsmaterial och databaser till kommittéerna och föreningarnas behov. På uppdrag av styrelsen utför kommittén särskilda utredningar för att utveckla förbundets administration och medlemsföreningarnas verksamhet.

Ordf: Peter Remahl (VMK), remahl@mac.com
Viceordf: Esa Laine (RPS)

Medlemmar: Arja Soramäki (KuoPS, JVS), Antti Kaipainen (SLPS), Pentti Länne (PSI), Erkki Seppä (A, PORY), Mirkka Sandberg (Naps, Kopu)

Uppgiften är att utveckla båtsporten som en form av ungdoms- och vuxenmotion och agera som expert inom sjölivet som uppfostrar, informerar och leder utövare till organiserad båtsport. Olika områden inom verksamheten är att utveckla möjligheterna att utöva båtsporten från sjösäkerhetens synvinkel, tjänsterna och medvetenheten om miljön. Som samarbetsparter har vi nationella och internationella tjänstproducenter, samarbetsorganisationer och föreningar som deltar i förbundets verksamhet.

Ordf: Markus Blomquist, ASS 
Viceordf: Tanja Risikko

Medlemmar: Martti Laisi, (KPS) Ari Aronniemi (SVK), Tor von Zweygbergk (ASS), Jyri Lehtinen (PP-SS), Kalevi Westersund (HSK), Karoliina Saarinen (NaPS & TPS), Juha Lahti (JVS), Katja Rytkönen (TPS)

Flaggkommittén:
Ordf: Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi
Viceordf: Leif Strandström, NJK

Medlemmar: Jyri Lehtinen (PP-SS), Erkki Vilonen (YVK), Peter Wirbergh (M/NJK) ja Lauri Helaniemi

Båthamnskommittén:
Ordf: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi
Viceordf: Lennart Pettersson, Espoon kaupunki

Medlemmar: Eeva Taimisto (Pidä Saaristo Siistinä ry), Olli Aalto (Merikarhut), Erkka Ikonen (TPS)

Ordf:  Yrjö Sahlstedt, (HSF), sahlstedt@surfnet.fi
Viceordf: Timo Telkola (TPS)

Medlemmar: Iiro Suksi (VMK), Petteri Mussalo (KuoPS, PORY), Laura Hyryläinen (NJK)