FÖRTROENDEVERKSAMHETEN

Kommittéernas basuppgifter specificeras  i förbundets instruktion. I förbundets årsberättelse, som förbundsmötet godkänner, preciseras uppgifterna i detalj.

Grunduppgiften är att få segling och båtsport till en av Finlands största fritids- och motionsformer. Det förverkligas t.ex. med att öka antalet nya idkare och att garantera kvalitativa aktiviteter och utbildning. Funktionen utvecklar och befrämjar barn- och ungdomsfunktionen efter de allmänt godkända principerna.

Ordf: Teppo Kuisma (UPS)
Viceordf: Ville Kurki (NPS)

Medlemmar: Jaakko Kairamo (EMK), Saara Söderberg (HSS), Mikko Kylävainio (KuoPs), Jussi Sävelä (BSF), Kia Jokela (TPS), Kari Siik (TaPS), Johanna Rellman

Sjösäkerhetskommittéen som befrämjar säkerheten till sjöss i allmänhet. Som den viktigaste och mest synbara uppgiften är besiktningsverksamheten och dess utveckling.

Prdf: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Viceordf: Tom Holmroos (SaPS)

Medlemmar: Juha Tammisto (SMK-FMK), Patrick Lindqvist (NJK), Ossi Takala (Me), Peter Wirbergh (KK), Jukka Wallinheimo (HVK), Martti Laisi (KPS), Max Johansson (NJK), Seppo Kohonen (PrBK)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för finsk hastighetstävling samt utveckla hastighetstävlingen som tävlingssport och sportgren. Hastighetstävlingarna i dess olika former samt den tillhörande tekniska verksamheten tillhör kommitténs elementära delområden. Koordinering och övervakning av hastighetstävlingar samt utveckling av tävlingstjäntemän tillhör kommitténs viktigaste uppgifter.

Ordf: Sami Seliö (PoMo/BS), sami.selio@samiselio.fi
Viceordf: Jani Lindholm (SVV)

Medlemmar: Jani Lindholm (SVV), Sandra Roms (PoMo), Heikki Kuokka (KPS), Frank Blomqvist (PoMo), Ilkka Rytkönen (RiPS), Jari Vänttinen (VeNU), Jari Lehtonen (HirVe), Esa Taka-Prami (SJSL), Ilkka Vapaavuori

Appellationsnämnd:
Ordf.Tom Schubert, NJK
tom.schubert (at) elisanet.fi
Viceordf. Matti Tähtinen, P-67

Medlemmar:
Juha Oinonen, (IMVK)
Mikael Aspelin (SMK)
Ami Asikainen (SVV)
Pekka Pinomaa (SVV)

Uppgiften är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för den finska kappseglingen samt utveckla seglingen som tävlingssport och sportgren. Elementära delområden i kommitténs verksamhet är kappseglingen i dess olika former och den tillhörande tekniska verksamheten. Till de viktigaste uppgifterna hör koordinering och övervakning av kappseglingstävlingar samt utbildning av tävlingstjänstemän.

Ordf: Henrik Andersson (NJK, HSK)
Viceordf: Heikki Räisänen (HSK)

Medlemmar: Freyr Riska (ESF), Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK),  Sami Sailo (ESF), Arto Kiiski (TPS), Matti Muoniovaara (M), Michael Röllich (ESF, NJK), Erik Wallin (NJK), Pia Grönblom, Tom Store

Målsättningen är framgång i de Olympiska spelen. Grunduppgiften är att träna Finlands landslag inför de Olympiska spelen och de företrädande värdetävlingarna samt garantera en tillräckligt hög nivå på träningsverksamheten. Kommittén svarar över tillräckliga person- och finansieringsresurser samt själva utförandet av de Olympiska och Paralympiska projekten. Tillsammans med kappseglings-, utbildnings-, barn- och ungdomskommittén beskriver kommittén målen för kappseglingens tränarutbildning.

Ordf: Ville Valtonen (TPS), ville.valtonen@momentous.fi 
Viceordf: Silja Kanerva (NJK)

Medlemmar: Mikko Brummer (NJK), Juha Lehtinen (LPS), Simo Tarvonen (Urhea), Tuula Tenkanen (ESF), Jani Tanskanen (Olympiakomitea)

Utbildningskommittéens uppgift är att förbättra de allmänna sjökunskaperna. Funktionen svarar för den kvalitativa utbildningen som stödjer förbundets verksamhet samt allt material som behövs i förbundets kommittéer och funktioner.

Ordf: Jukka Toivakka
Viceordf: Reijo Suomi (TPS)

Medlemmar: Tuomas Huikko (KLV), Rosemarie Iire (KuoPS), Ari Mäkelä (LLV), Mikael Still (WSF), Pilvi Mansikkamäki (N)

Kommunikations- och marknadsföringskommittéens uppgift är att öka kännedom och intresse till segling och båtsport. Kommittén svarar för förbundets och grenens högklassiga interna och externa kommunikation samt marknadsföring som säkrar medlemsantalet och tillväxten i de finansiella resurserna. Tillsammans med de andra kommittéerna ser kommittén till att de har en utnämnd kommunikationsansvarig.

Ordf: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Viceordf: Perttu Monthan (HSK)

Medlemmar: Veera Säilä (PSS ry), Rosa Lindqvist (HSS), Erkki Seppä (A), Jouni Mykkänen (BSS), Kristian Raij (EPS)

Uppgiften är att överföra föreningsverksamhetens administrativa resurser till praktiken t.ex. med att utveckla handlingssätt och hjälpmedel för en effektivare föreningsverksamhet. I det ingår också utveckling av utbildningsmaterial och databaser till kommittéerna och föreningarnas behov. På uppdrag av styrelsen utför kommittén särskilda utredningar för att utveckla förbundets administration och medlemsföreningarnas verksamhet.

Ordf: Peter Remahl (VMK), remahl@mac.com
Viceordf: Esa Laine (RPS)

Medlemmar: Arja Soramäki (KuoPS, JVS), Antti Kaipainen (SLPS), Pentti Länne (PSI), Erkki Seppä (A, PORY), Mirkka Sandberg (Naps, Kopu), Kimmo Kekola

Uppgiften är att utveckla båtsporten som en form av ungdoms- och vuxenmotion och agera som expert inom sjölivet som uppfostrar, informerar och leder utövare till organiserad båtsport. Olika områden inom verksamheten är att utveckla möjligheterna att utöva båtsporten från sjösäkerhetens synvinkel, tjänsterna och medvetenheten om miljön. Som samarbetsparter har vi nationella och internationella tjänstproducenter, samarbetsorganisationer och föreningar som deltar i förbundets verksamhet.

Ordf: Markus Blomquist, ASS 
Viceordf: Tanja Risikko

Medlemmar: Tor von Zweygbergk (ASS), Kalevi Westersund (HSK), Iiris Hyyppänen (HVS), Iiro Kinnanen (NSS), Jari Pakkanen (VM) Topiantti Äikäs (LrPS)

Flaggkommittén:
Ordf: Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi
v. ordf.: Lauri Helaniemi

Medlemmar: Peter Wirbergh (KK/NJK) ja Ari Mäkelä (LLV)

Båthamnskommittén:
Ordf: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi
Viceordf: Lennart Pettersson, Espoon kaupunki

Medlemmar: Iiro Kinnan NSS,

Miljökommittén

Ordf: Topiantti Äikäs (LrPS)

Medlemmar: Hanna Haaksi (PSS ry), Seppo Hellsten (OM), Mirja Rosenberg (SPV)

Ordf:  Yrjö Sahlstedt, (HSF), sahlstedt@surfnet.fi
Viceordf: Timo Telkola (TPS)

Medlemmar: Iiro Suksi (VMK), Petteri Mussalo (KuoPS, PORY), Laura Hyryläinen (NJK)