NKT PRISLISTOR

PRISLISTA 2020

Licenser

Internationell förarlicens   175 €
Nationell förarlicens   155 €
Junior förarlicens (SJ10)   80 €
– i priset ingår inte UIM regelboken

Superlicens UIM
– ansöks hos UIM, fordrar internationell förarlicens
– sökanden betalar UIM

Regelböcker
UIM regelbok/30 € st
-Circuit/Offshore/By Laws/Aquabike

Nationella regler       10 €
Klassificeringsbevis      50 €

Mätebrev
Mätebrev, ny båt     40 €
Förnyande av mätebrev     20 €
Mätebrev + loggbok (obligatorisk    60 €
i båt med säkerhetshytt)

Tävlingslov
Nationellt tävlingslov, bantävling 400 €/tävling
– + SBF:s följebåtar med förare
Nationellt tävlingslov, Offshore 200 €/tävling
– Innehåller inte följebåtar
Internationellt tävlingslov, nationellt tävlingslov pris + UIM pris

Följebåtar
Vid Offshore tävlingar + förare 100 €/båt

Övriga
Immersion test och bevis      80 €
Rekord försök/dag  500 €