NKT PRISLISTOR

PRISLIST 2017

Licenser

Internationell förarlicens   170 €
Nationell förarlicens   150 €
Junior förarlicens (SJ10,GT15)   50 €
Engångslicens    50€
– i priset ingår inte UIM regelboken

Superlicens UIM
– avhämtas hos UIM, fordrar internationell förarlicens
– sökanden betalar UIM

Regelböcker
UIM regelbok/30 € st
-Circuit/Offshore/By Laws/Aquabike

Nationella regler       10 €
Klassificeringsbevis      50 €

Mätebrev
Mätebrev, ny båt     40 €
Förnyande av mätebrev     15 €
Mätebrev + loggbok (obligatorisk    60 €
i båt med säkerhetshytt)

Tävlingslicenser
Nationell tävlingslicens, bantävling 400 €/tävling
– + SBF:s följebåtar med förare
Nationell tävlingslicens, Offshore 200 €/tävling
– Innehåller inte följebåtar
Internationell tävlingslicens + UIM

Följebåtar
Vid Offshore tävlingar + förare 100 €/båt

Övriga
Immersion test och bevis      70 €
Rekord försök/dag  500 €