HASTIGHETSREKORD

En viktig del av motorsporten är att spränga tidigare hastighetsrekord. Årligen anordnas tävlingar där man strävar efter att göra ett nytt rekord. Båtarna kör en sträcka om 1 000 meter i båda riktningarna och den sammanlagda medelfarten blir den uppnådda rekordnoteringen.

Mer information på finska sidorna.