SUULI MEDLEMSREGISTER

Suuli är SBF:s medlems-båtregister och faktureringsprogram som erbjuds alla medlemsklubbar.

Till vad kan Suuli utnyttjas?

I Suuli kan medlemsklubbarna hålla koll på uppgifter om sina medlemmar och klubbens registrerade båtar. Fakturering av enskilda fakturor via e-post, klubbmedlemmar kan uppdatera sina uppgifter, kontrollera den egna båtens besiktningsuppgifter och i framtiden också anmäla sig till olika skolningstillfällen. Besiktarna kan göra besiktningsprotokoll i Suuli.

Att logga in på Suuli

Varje medlem har ett eget användarnamn. Användarnamnet är medlemsnumret som också används då en medlem söker om ersättning genom förbundets försäkring. Då en  ny medlemsprofil skapats i Suuli skickas e-post till profilen med användarnamn och en länk till inloggningssidan.

Du kan logga in på registerprogrammet Suuli här.

Det hör till klubbarnas skyldighet att hålla register över alla sina medlemmar och båtar (besiktningsprotokoll och mätebrev). Alla uppgifter skall finnas i det av förbundet administrerade Suuli programmet.

Uppgifterna i registret är ämnade enbart för föreningarnas ansvarspersoner och får inte ges ut till en tredje part.

Om du har frågor angående Suuli kontakta: tuki.suuli@city.fi.

Suuli och GDPR

Anvandbära länker:

Manual för register- och faktureringprogrammet

Suulin käyttäjätuki -ohjeistus

Suuli pähkinänkuoressa