MEDLEMSFÖRMÅNER

SBF erbjuder vissa förmåner som tillfaller medlemmarna i SBF:s medlemsklubbar

Läs hurdana erbjudanden förbundet kan erbjuda >>

IF Gruppolycksfallsförsäkring

Som personmedlem in en SBF-medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Läs mera: if.fi/spv

Andra försäkringsrabatter:
Du får en besiktningsrabatt på 10 % om du har avlagt Segling och Båtsport i Finlands rf:s båtförarens grundkurs eller liknande undervisning. Läs mera om kursrabatten. Du får en ytterligare rabatt på 10 % om du har besiktat din båt i enlighet med SBFs besiktningsbestämmelser i klass 1, 2 eller 3. Om du har både ett examensbevis och ett  giltigt besiktningscertificat, kan du dessutom ha rätt till hela 20 % rabatt på båtförsäkring.

Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor

Finnlines erbjuder våra medlemmar rabatt på rutterna Helsingfors – Travemünde och Nådendal – Långnäs – Kapellskär. Du får minst 20 % rabatt på standardpriserna. Som Finnlines Star Club stamkund får du en extra rabatt på 3 % på specialpriser och förmåner ombord. Medlemsföreningarna kan dessutom förhandla om specialförmåner i samband med sina tävlingar. Bekanta dig med förmånerna i mera detalj och med tidtabellerna på
finnlines.fi/spv.

Vesiliikenteen säädökset -bok -20%

Som medlem i en båtklubb hörande till SPV får du boken ”Vesiliikenteen säädökset” till rabatterat pris -20% (riktpris 65€). Du kan beställa boken via Editas onlinebutik eller direkt från deras kundtjänst: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Meddela onlinebutiksvagnen eller kundtjänsten rabattkoden SPV20 vid beställningen.

Tidningen Nautic

Nautic postas till alla medlemmar som finns i medlemsregistret SUULI. Vänligen meddela om en eventuell adressförändring till din egen klubb.
Om du har tankar kring artiklar eller om du har kvalitativa fotografier kan du kontakta SBFs Tuomas Finne: tuomas.finne@spv.fi 

Trossen för SBF:s medlemmar till förmånspris

Årsavgiften för Trossen, inom Finlands Sjöräddningssällskap, är för SBF:s medlemmar 78 € (normalt 88 €), och i den ingår medlemsavgift till valfri sjöräddningsförening.  Rabatten kan inte kombineras med andra möjliga Trossen rabatter
Trossen-tjänsten gäller då båten slutat fungera och den täcker bogsering till närmaste hamn, där nödvändiga reparationstjänster kan erhållas och vid behov hjälp med att hitta en reparatör eller en tillfällig förvaringsplats för båten. Medlem får motsvarande tjänst på Åland, i Sverige, Norge och Danmark (begränsat område).
Trossen kan beviljas fritidsbåtar, så som de är definierade i EU:s fritidsbåtsdirektiv (längd 2,5 – 24m) Trossen kan inte beviljas båtar i kommersiellt bruk.

Tilläggsuppgifter om Trossen-tjänsten >>

Rabatt på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö erbjuder SBF:s medlemmar böcker till förmånspris. Du får 20 % rabatt på böcker på www.jnsshop.fi när du använder koden nautic20.

Förkovra dina kunskaper

Utbildare i SBF:s medlemsföreningar finns till för dig. På de olika kursernafår du aktuell information och praktiska kunskaper om båtliv. Se på din förenings utbud och anmäl dig med. De flesta föreningarna erbjuder t.ex. båtförar- och seglingskurser.

Säker på sjön

Besiktningsmän, utbildade av SBF, ger dig råd om skötsel, utrustande och besiktigande av din båt. Med en besiktigad båt rör du dig säkert på sjön. Vissa försäkringsbolag ger rabatter för båtar, som är besiktigade (fråga ditt försäkringsbolag).

Segling och Båtsport i Finland erbjuder sina medlemsklubbar olika förmåner som ger konkreta fördelar.

Läs hurdana erbjudanden förbundet kan erbjuda >>

IF Gruppolycksfallsförsäkring

Som personmedlem in en SBF-medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Läs mera: if.fi/spv

Dubbelförsäkring för klubbar

Alla medlemsklubbar i SBF har en försäkring i Pohjola (Tuplaturvavakuutus). Det är en olycksfallsförsäkring för alla under 80 åriga frivilliga deltagare i klubbverksamheten och en ansvarsförsäkring för arrangörerna.

Tilläggsuppgifter om försäkringen hittar du här. (på finska)

Försäkringen ersätter olycksfall som berör frivilliga funktionärer som hjälper till vid evenemang arrangerade av förbundet, klubb eller motsvarande.

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som har drabbat tredje part och där den försäkrade (klubben) är ersättningsskyldig. Den täcker skada åsamkad av både avlönade och frivilliga funktionärer.

Avtal om offentligt framförande av musik

Valos samarbetsavtal med Teosto och Gramex täcker offentligt framförande av musik vid klubbevenemang.

Huvudpunkter:

Idrottsföreningar, grenförbund eller idrottslag kan utan kostnad framföra musik under idrottstävlingar och evenemang då antalet deltagare eller åskådare understiger 15 000. Avtalet täcker inte framförande av musik i samband med näringsverksamhet.
Läs kontraktet här (på finska)

 

VALOs klubbförmåner

Läs här om VALO:s tjänster till idrotts- och andra klubbar. (på finska)
Mångsidiga förmåner och hjälp i vardagen med Valos samarbetspartners. Läs mera här (på finska).

 

Ramirent – allt för att bygga upp ett lyckat evenemang

Valo och Ramirent Finland Oy vill hjälpa klubbarna att genomföra stora och små evenemang genom att erbjuda kvalitativa, förmånliga och genomtänkta lösningar för deras infrastruktur. Ramirent har 75 servicepunkter i Finland. För alla uppdrag som har förmedlats via Valo ger Ramirent 65 % rabatt på sina listpris. Målsättningen är att få finländarna att röra på sig mer genom att de evenemang som klubbarna anordnar blir ännu bättre.

Offertförfrågningar per e-post till palvelut@olympiakomitea.fi. Tilläggsuppgifter av Riia Martinoja, riia.martinoja@olympiakomitea.fi eller 040-555 1597

Övriga förmåner:

Rätt att delta i Förbundets utbildningsverksamhet (båtsport, besiktningsverksamhet, funktionärsverksamhet för kappsegling och hastighetstävlingar)

SBF:s besiktningsverksamhet omfattar alla medlemsklubbar. Endast klubbmedlemmar kan delta i de uppskattade besiktningsmannakurserna. Klubbens medlemmar kan låta besiktiga sina fritidsbåtar enligt SBF:s system. Många försäkringsbolag ger rabatt för besiktade båtar.

Rätt att delta och rösta vid förbundsmötena och rätt att föreslå kandidater till förtroendeposterna.

Rätt att använda förbundets medlems-, båt- och båtplatsregister, faktureringsprogram.
Medlemstidningen Nautic utburen till klubbmedlemmar.

Rätt att arrangera tävlingar enligt förbundets regler.

Klubbmedlemmar har rätt att få förarlicens för hastighetstävlingar med motorbåt.

Juridisk, teknisk konsultation i anslutning till båtsport

Rätt att beställa (mot betalning) If Båtskolan till evenemang ordnat av klubben och hjälp med att starta upp juniorverksamhet.

Deltagande i SBF:s utbildarkurser förutsätter medlemskap i medlemsklubb. Det förnyade utbildningssystemet erbjuder klubbarna ett mångsidigt skolningsmaterial och ett auktoriserat system för vuxenutbildning.

Deltagande i tävlingar som arrangerats av SBF eller dess medlemsklubb förutsätter att båten är registrerad i en SBF medlemsklubb.

SBF erbjuder medlemsklubbarna hjälp och färdiga verksamhetskoncept för många verksamhetsformer.  Exempel: Att starta upp, utveckla juniorverksamhet, vuxenutbildning.

SBF har ett nära samarbete med de myndigheter som ansvarar för lagstiftning och övriga frågor av intresse för båtfolket. Endast medlemsklubbarna kan påverka Förbundets ställningstagande i dessa frågor.

Ytterligare information: toimisto@spv.fi

Cardu är SBF:s mobila medlemskort för medlemmarna. Via Cardu hittar du SBF:s permanenta medlemsförmåner, spännande specialerbjudanden och nyhetsbrev.

Automatisk SMS meddelande har skickats till alla vars mobila nummer finns i Suuli-medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial.

Om du inte fick appens aktiverings meddelande, skicka dina kontaktuppgifter (namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi. SMS meddelande har skickats till alla vars mobila nummer finns i Suuli-medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial.

Initiellt skickar vi inte aktiveringsmeddelandet till minderåriga. Om du vill att ditt minderåriga barn skall få SBF:s mobila medlemskortet Cardu ber vi dig skicka ett skriftligt lov härom till media@spv.fi . Kom ihåg att skriva barnets namn, nummer och hemort I meddelandet.

Så här tar du Cardu-appen i bruk:
1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik.
2. Cardu-appen är en applikation som installeras i smart telefonen. Via appen är det möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknytna till olika medlems- och förmånskort.
3. Cardu-appen fungerar som en ”moln service”. Då du byter telefon hittar du alla medlemskort och erbjudanden i den nya telefonen då du laddar ner appen.
4. Ny registrering behövs inte, det räcker till att skriva in sig på nytt med ditt lösenord som erhållit per e-post vid din första registrering.
5. Ny användare: Öppna Cardu appen och registrera -> nytt konto.
6. DU blir uppmanada att ge GSM-nummer, namn, lösenord och e-post.
7. Telefon nummern som är anknuten till Cardu  säkerställs med en 4-siffrig kod som skickas till det givna telefon numret per sms.
8. Vid behov registrera dig i Cardu med dit användar id (e-post adress).

Dina kort finner du i Cardu plånboken (Wallet). Om du inte hittar mera SBF:s medlemskort Cardu kan du återgå till e-post meddelandet och klicka på linken på nytt. Om du inte vill utnyttja CarduVip meddelanden kan du klicka på CarduVip kortet och sedan I (Info). Därefter avlägsna mottagande av meddelanden från detta kort.

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/