SKOLNING FÖR FÖRENINGSFUNKTIONÄRER

Hej! Vänta lite – skolning på svenska är på kommande.

SPV kouluttaa seurojen veneilykouluttajat auditoidun sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. SPV:n auktorisoimat veneilykouluttajat toimivat seurojen kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina. Veneilyseurat järjestävät yleensä myös muuta hyödyllistä veneilyyn liittyvää koulutusta ja kerhoiltoja, joihin kannattaa tutustua.

SPV järjestää koulutusta seuraaville seuratoimijoille:

  • veneily- ja purjehduskouluttajat
  • junioriohjaajat (ohjaajakoulutus)
  • katsastajat
  • purjehdusvalmentajat
  • kilpailutoimihenkilöt ja tuomarit
  • mittamiehet

Koulutuksiin sisältyvät koulutusmateriaalin, oppikirjojen ja muun koulutusta tukevan materiaalin tuottaminen oppilaille ja kouluttajille.

Veneilykoulutus painopisteenä
SPV:n koulutusjärjestelmän painopiste on purjehdus- ja veneilykoulutuksessa, eli veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmässä. Kohderyhmänä on suuri harrasteveneilijäkunta. Järjestelmän on tarkoitus palvella koko SPV:n toiminnallisesti ja maantieteellisesti laajaa ja monimuotoista jäsenkenttää. SPV:n noin kolmessasadassa jäsenseurassa on yli 60 000 jäsentä, joilla on veneitä yli 24 000 (joista noin 13 000 on moottoriveneitä ja noin 11 000 purjeveneitä).

Nykyaikaiset periaatteet, purjehduksen ja veneilyn erityispiirteet huomioitu
Aikuiskoulutusjärjestelmä on laadittu tämän päivän aikuiskoulutuksen periaatteiden mukaan.  Keskeistä on, että osaamisen voi hankkia monella tavalla ja, että sitä ei ole sidottu määrämittaisiin kursseihin. Osaaminen voidaan osoittaa myös näytöillä. Muilta osin järjestelmä, jos siihen perehtyy yksityiskohtaisesti, ei merkittävällä tavalla eroa vanhoista järjestelmistä. Myös purjehduksen ja veneilyn vaatima erityisosaaminen on huomioitu.

KURSSIT & KOULUTUKSET:

Veneilykouluttajaksi voi hakeutua, kun omaa riittävät taidot. Suurimmalla osalla kouluttajista itsellään on vähintään Kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirja tai vastaavat taidot, jolloin puuttuvan lupakirjan voi hakea. Kussakin seurassa koulutusvastaava kouluttaa seuran muiden kouluttajien ja -ohjaajien kanssa seuran jäseniä.

Kouluttajana sitoudut kouluttamaan seurasi veneilijöitä. Seurasi maksaa kouluttajakurssin. Kouluttajan pätevyys pysyy voimassa neljä vuotta kerrallaan. Edellytämme kouluttajilta sitä, että he pitävät seurassaan kursseja tai muuta koulutusta.

Toukokuussa 2017 järjestetään erillinen päivä, jolloin veneilykoulutuksen saaneet kouluttajat voivat pätevöityä myös purjeveneellä kouluttautumiseen.

Kysy tarkemmin aiheesta: mirja.rosenberg@spv.fi

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää seuraavia junioriohjaajakursseja:

Junioriohjaajan starttikurssi
Junioriohjaajan peruskurssi
Junioriohjaajan jatkokurssi
Junioriveneilyohjaajan kurssi
Vastuuohjaajakoulutus
Junioripäällikkökurssi
Seuraohjaajakoulutus

Kurssipäivämäärät löytyvät lasten ja nuorten toiminnan kalenterista.

Lisää kurssien sisällöistä Lasten ja Nuorten sivustolta >>

Purjehduskilpailuissa tarvitaan useita toimihenkilöitä. Kilpailusääntölautakunta myöntää kilpailutoimihenkilöpätevyydet: kilpailunjärjestäjä, kilpailupäällikkö, aluetuomari, kansallinen tuomari ja kansallinen erotuomari. Pätevyyshakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Pätevyysvaatimuksista voit lukea lisää tästä.

Pätevyyshakemukset löydät materiaalipankista. Toimita hakemuksesi liiton toimistoon 30.4. tai 31.10. mennessä.

Kilpailutoimihenkilöluettelon löydät tästä.

Tuomariluettelon löydät tästä.

Edellyttää kilpapurjehdussääntöjen määritelmien ja pääsääntöjen tuntemusta.

Kurssi antaa valmiuden toimia avoimien purjehduskilpailujen tuomariston jäsenenä ja paikallisella tasolla puheenjohtajana.

Kurssilla käsitellään ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, protestilautakunnan työskentelyä, protestien käsittelyä ja päätöksen tekemistä. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (ALUETUOMARI)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen aluetuomarikurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n purjehduksen sääntöseminaari.

– Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa pro-testilautakunnan jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa purjehduksen aluetuomarikurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

– Hakija ymmärtää myös toista kotimaista kieltä.

Edellyttää käytännön kokemusta protestilautatyöskentelystä ja hyvää sääntötuntemusta.

Kurssi antaa valmiuden toimia SM-kilpailujen tuomariston puheenjohtajana ja jäsenenä kansainvälisen kilpailun tuomaristossa.

Kurssilla käsitellään ISAF:n sääntötulkintoja (Interpretations of the International Sailing Federation), muita sääntötulkintoja, protestikäsittelyn tekniikkaa ja mahdollisia sääntömuutoksia. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN TUOMARI)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija (uusi hakemus) on Suomen Purjehdus ja Veneilyn aluetuomari.

– Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen tuomarin kurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneilyn sääntöseminaari.

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn tuomarina neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa

protestilautakunnan jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen tuomarin kurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut protestilautakunnan puheenjohtajana. Kilpailuista vähintään

kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

Edellyttää kilpapurjehdussääntöjen määritelmien ja pääsääntöjen hallintaa. Kurssi antaa valmiuden toimia parikilpailujen erotuomarina. Kurssilla käsitellään ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, painopisteenä sääntöjen osa 2 ja liite C, sekä erotuomarin työskentelyä. Kurssin jälkeen järjestetään kirjallinen koe. Lisäksi kurssiin kuuluu käytännön testi.

Kurssi soveltuu hyvin ei vain erotuomariksi aikoville vaan myös parikilpailua harrastaville kilpailunjärjestäjille.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN EROTUOMARI)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa

suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen erotuomarin kurssin ja käytännön kokeen neljän viime

vuoden aikana. Uusinnassa riittää hyväksytysti suoritettu Suomen Purjehdus ja Veneilyn kirjallinen erotuomarikoe.

– Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut erotuomarina vähintään neljässä Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityssä

parikilpailussa.

– Hakija osaa erotuomarin tehtävissä tarvittavaa englannin kieltä.

Edellyttää käytännön kokemusta purjehduskilpailujen järjestelytehtävissä.

Kurssi antaa valmiuden toimia avoimien purjehduskilpailujen vastuullisena järjestäjänä.

Kurssilla käsitellään mm. kilpailun valmistelua, toimintaa vesillä, kilpailun järjestämistä koskevia sääntöjä ja tiedottamista. Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KILPAILUNJÄRJESTÄJÄ)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneily jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneily, ja seuransa

suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailunjärjestäjäkurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneily sääntöseminaari.

– Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa kilpailulautakunnan

jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kilpailunjärjestäjäkurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

Nämä tehtävät suoritetaan vesillä ja ainakin yksi niistä lähtöaluksella.

Edellyttää runsaasti käytännön kokemusta kilpailulautakunnan työstä.

Kurssi antaa valmiuden toimia SM- ja kansainvälisten mestaruuskilpailujen kilpailupäällikkönä.

Kurssilla käsitellään mm. kilpailupäällikön oikeuksia ja velvollisuuksia, mestaruuskilpailun järjestämiseen liittyviä tehtäviä, kilpapurjehdussääntöjä ja tiedottamista.

Kurssin lopussa järjestetään kirjallinen koe.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET (KANSALLINEN KILPAILUPÄÄLLIKKÖ)

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsen, josta seura maksaa jäsenmaksua Suomen Purjehdus ja Veneilylle, ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija (uusi hakemus) on Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailunjärjestäjä.

– Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

– Hakija on hyväksytysti suorittanut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kansallisen kilpailupäällikön kurssin neljän viime vuoden aikana.

Uusinnassa riittää Suomen Purjehdus ja Veneily sääntöseminaari.

– Hakija on Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailutoimihenkilönä neljän viime vuoden aikana toiminut Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa vesillä kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään

– neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen kilpailupäällikön kurssin jälkeen, tai

– kuudessa kilpailussa.

Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut kilpailupäällikkönä. Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja

(MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

Seminaari on tarkoitettu kilpapurjehtijoille, kilpailujärjestäjille ja kilpapurjehdustuomareille. Seminaarissa käsitellään voimassa olevia kilpapurjehdussääntöjä. Osallistuminen seminaariin on toimintakokemuksen ohella edellytys tuomari-, järjestäjä ja kilpailupäällikkölisenssien uusimiselle.

Kurssia suositellaan kilpailupäälliköille, tuomareille ja tuloslaskennan suorittajille. Kurssi antaa valmiuden tasoituskilpailujen erikoismääräysten huomioimiseen. Kurssilla käsitellään mm. ORC- ja LYS-sääntöjä ja -määräyksiä, muita erityissääntöjä ja tuloslaskennan perusteita.