KOM MED UT PÅ HAVET!

I Finland finns det idag redan över miljon båtar, om man räknar med alla roddbåtar och små jollar. I förhållande till invånarantalet är det en hel del. Kanske du är intresserad av att komma med?

Hur kan jag idka båtsport?

Det bästa sättet är att kontakta en båtklubb på din hemort. Många klubbar erbjuder möjligheter att bekanta sig med båtlivet, genom kurser som anordnas för nybörjare, eller så kan du vara med ombord under en seglats. Som medlem i en klubb erbjuds du otaliga möjligheter att bekanta dig med båtsporten. Det gäller att vara aktiv och ta del av klubbens aktiviteter.

Hitta din närmaste klubb>>

Kurser

Klubbarna arrangerar olika teori- och grundkurser där du lär dig att i teorin behärska vilka regler och principer som gäller på farvattnen. Det är viktigt att ha denna kunskap innan du går in för att skaffa dig en egen båt.

Det naturliga är att du till att börja med köper en mindre och förmånlig båt som lämpar sig för att ta de första stegen till gott sjömanskap. Det är klokt att höra sig för bland dem som redan har erfarenhet av båtar och fråga dem innan du bestämmer dig vilken båt du vill köpa. Du får också veta vad du, som båtägare, måste känna till om båt skötsel, vinterupptagning och andra praktiska detaljer.

Vad måste jag känna till?

Säkerheten skall alltid vara nummer ett då man talar om båtsport. Säkerhet består av tre viktiga delområden:

  • Att båten är i sjödugligt skick.
    Inom klubbarna finns ett besiktningssystem som alla i klubben registrerade båtar genomgår. Då båten är besiktad och godkänd är den klar för att tas i bruk. Lagen fordrar inte att en båt är besiktad men så gott som alla klubbar fordrar att båten är besiktad för att kunna få en bryggplats.
  • Besättningens säkerhet.
    Här talar vi om kunnande och attityder. Det gäller att känna till väjningsreglerna och de allmänna grunderna för hur man rör sig på farvattnen. Det är viktigt att hålla utkik hela tiden och väja för större fartyg, också om man kanske enligt lagen har rätt till väg. Följ hela tiden med var du befinner dig och hur andra i din omgivning rör sig. Du måste kunna använda båtens säkerhetsutrustning och nödlarm.
  • Positionsbedömning
    Du skall i alla lägen exakt på ett sjökort kunna bedöma var du befinner dig utan tekniska hjälpmedel, som t.ex. GPS eller navigator/plotter. Elektroniska hjälpmedel är som namnet säger, hjälpmedel. Huvudansvaret ligger alltid på dig, om elektroniken av någon anledning slutar fungera, skall färden tryggt kunna fortsätta.

Vart åker vi?

Möjligheterna att hitta trevliga utflyktsmål är oändliga i den finska skärgården och på insjöarna. Utbudet av hamnar är stort. Det finns vackra naturhamnar där du är självförsörjande, där erbjuds ingen service. De avgiftsbelagda hamnarna har högre standard; bryggor med vatten- och eluttag, tömning av septiktank, butik/kiosk, wc/dusch osv.

Båtsport lämpar sig för hela familjen, här förenas motion, närheten till havet och till naturen. Det är en avkopplande sport och ingen dag är den andra lik, det finns alltid nya färdigheter att ta till sig samtidigt som du lär dig att ha respekt för havet och högakta naturen.