KLASSFÖRBUNDEN

De vanligaste båtklasserna har s.k. klassförbund, vars huvudsakliga uppgift är att utveckla den egna klassens verksamhet samt intressebevakning. I praktiken erbjuder klassförbunden information, organiserar tävlingar tillsammans med klubbarna, utvecklar träningsverksamheten och arrangerar läger.

Klassförbunden ger aktuell information om sin klass, om tävlingar och andra viktiga frågor. Klassförbundens hemsidor är de huvudsakliga informationskällorna. Styrelsen, som väljs på klassförbundets stadgeenliga årsmöte, utövar beslutanderätt.

Ta kontakt med klassförbunden om du vill ha mer information om deras verksamhet.