JUNIORVERKSAMHETENS SPELREGLER

Idrottens spelregler – gör det roligt att sporta!

Tanken bakom barnens idrottsspelregler  är att väcka diskussion inom klubbarna om värdet och principerna kring idrotten. I början av säsongen kommer idrottarna, föräldrarna och tränarna överens om vad de anser vara viktigt att ta i beaktande inför den nya säsongen.

Hur gå vidare?

1. Beställ material om spelregler
Varje barn har en egen spelregelstavla. Föräldrarna till 7-12 åringar får ett häfte: ”Inspirera till idrott”

2. Skicka e-post till föräldrarna med en länk till ett frågeformulär

3. Kom gemensamt överens om gruppens/teamets spelregler

4. Diskutera spelreglerna med föräldrarna

5. Anteckna de spelregler ni kommit överens om och skicka in svarsblanketten.
(Använd helst Mozilla Firefox vid ifyllandet!)

6. Kom också ihåg att komma överens hur man går tillväga om det man överenskommit inte uppfylls och när nästa möte om spelregler ska gå av stapeln.