JUNIORVERKSAMHET

Hobbyverksamhet för juniorer
Ett av klubbarnas viktigaste funktionsområden är en aktiv juniorverksamhet. Juniorverksamheten är en mätare på hela klubbens aktivitet. Om juniorverksamheten fungerar syns det i rekryteringen av nya unga seglare.

Klubbar med en aktiv juniorverksamhet lockar unga seglare till sig som antingen vill kappsegla eller lära sig seglingens grunder och allmänt sjövett. Juniorerna är viktiga för klubben, det är genom dem som segelsporten och klubbarna lever vidare.

Juniorverksamheten
Det finns lika många mallar för juniorverksamhet som det finns klubbar. Verksamhetens hela skala varierar, från träningar och läger som ordnas under somrar och vintrar, till stödpunktsevenemang samt seglings- och båtsportskurser som arrangeras en gång per sommar. Det första steget i utvecklingen av juniorverksamheten är en bedömning av hur verksamheten motsvarar de mål som klubben har definierat.

Ett av klubbens mål för juniorverksamheten är att locka nya medlemmar.
Nybörjarundervisningen kan ordnas antingen som en engångskurs eller med fokus på träning.

En seglings/båtsportskurs kan betyda en kurs för barn och vuxna, som ordnas under ett par veckors tid, eller kurser som varar hela sommaren. Det är viktigt att anpassa kursens storlek till klubbens egna realistiska resurser.

Många av de saker som görs behöver inte kosta, men i slutändan kan de påverka utvecklingen på ett positivt sätt. Några råd: definiera klara mål, effektivera verksamhetens organisation, dela upp arbetsuppgifterna, sist men inte minst: glöm inte att behålla en glad, entusiastisk och öppen stämning.