JUNIORKLASSER & KLASSFÖRBUNDEN

Juniorklasserna

Som kategori är juniorklasserna en aning vilseledande, i verkligheten har bara optimistjollen en åldersgräns för att delta i tävlingar. Juniorklasserna är rekommendationer för den unga seglaren som väljer vilken klass hen vill delta i. Grunden för rekommendationen är att välja en fysiskt passande båtklass, aktiviteten inom klassen samt beakta deltagarantalet i klassen. Det är inte åldern, utan i huvudsak seglarens storlek, vikt och fysiska egenskaper som avgör valet av klass.

Ungdomarnas båtklasser:

Jollar kan delas upp i olika båtklasser. Det existerar flera tiotals olika båtklasser, men här koncentrerar vi oss på de vanligaste juniorklasserna. Åldersgräns finns det endast i optimistjollen och de flesta klasserna har seglare i alla åldrar, från 15 till över 60 åringar.
Det finns jolleklasser för både en och två personer.

En persons jollar:

Optimistjolle
Zoom8
E-jolle
Laser
+ brädklasserna

Juniorklasserna för två personer:

470/420
29er

Klassförbunden:

De vanligaste båtklasserna har sina egna klassförbund, vars huvudsakliga uppgift är att utveckla den egna klassens verksamhet samt intressebevakning. I praktiken ger klassförbunden ut information om den egna klassen, arrangerar tävlingar tillsammans med båtklubbarna, utvecklar träningen och ordnar läger. Klassförbunden ger nybörjaren aktuell information om verksamhet, tävlingar och andra relevanta frågor, i respektive klass. Den huvudsakliga informationskällan är klassförbundets hemsidor. Styrelsen, som väljs på föreningens stadgeenliga årsmöte, utövar beslutanderätt.