INTRESSEBEVAKNING & INTERNATIONELLA ÄRENDEN

Intressebevakning och internationella ärenden

Segling och Båtsport i Finland r.f. representeras i flera olika internationella organ. Målsättningen är en aktiv, högklassig och öppen verksamhet som befrämjar finländsk båtsport. Målet är också att bevaka båtklubbsverksamhetens och kappseglingens intressen, såväl nationellt som internationellt. Genom mångsidiga utländska kontakter kan förbundet förmedla information om internationella ärenden till det finländska båtfolket.

Året 2022’s nationella och internationella representanter samt olika forum

 

SBF:s representanter verkar i följande forum:

European Boating Association (EBA) grundades i början av 1980-talet som ett samarbetsorgan för fritidssegling runtom i Europa. EBA representerar idag 28 nationella organisationer som tillsammans representerar mer än 1,5 miljoner fritidsbåtsägare och 20 miljoner aktiva. EBA ger information om EU:s lagstiftning för båtsport och strävar efter att påverka nya bestämmelser. EBA lägger tyngdpunkten på miljö- säkerhets- och lagstiftningsfrågor som kan påverka båtsporten inom Europa. Vid behov kommer EBA med förslag till nationella, internationella och till Europeiska statliga organisationer.

Hemsida: http://www.eba.eu.com/

World Sailing (tidigare ISAF) är segelsportens internationella grenförbund. Dess uppgift är att befrämja sporten internationellt, vara segelsportens ledande organ i olympiska- och paraolympiska sammanhang, utveckla kappseglingsreglerna och värna om seglarnas position.

Hemsida: http://www.sailing.org/

Union Internationale Motonautique (UIM) är motorsportens internationella grenförbund.

Mera information: http://www.uimpowerboating.com/inside-the-uim/

Vidare har SBF representanter i tre olika internationella båtorganisationer: Baltic Sea Cruising Network (BSCN), Cruising Association (CA) sekä International Council of Cruising Yachts (ICCY).

SBF deltar aktivt i ärendenas förberedelser och ger vid behov utlåtanden. Ytterligare information om utlåtandena kan man få via email toimisto@spv.fi.

Utlåtanden:

SPV on lähettänyt 12.1.2017  lausunnon  hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Lue lausunto >>

SPV on lausunut 14.12. Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen hankehakemuksesta ”Retkisatamien kehittäminen” Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

SPV on lähettänyt 1.12. muistutuksen Espoon osayleiskaavaan.

SPV on Ulkoilufoorumin jäsenjärejstönä lausunut Metsähallituslain valmistelusta ja katsoo että Metsähallituslain uudistuksessa on turvattava luonnon virkistyskäyttö. Lakia valmistellaan syksyllä 2015.

SPV on lausunut Ympäristöministeriölle 25.3.2015 Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja -mahdollisuuksista Porkkalan osalta.

SPV on todennut Heinolan kaunpungille 14.3.2015 lähettämään lausumassa, että yhdistyksiä, niin urheiluseuroja kuin pursiseuroja tulisi kohdella yhdenvertaisesti.

SPV kommentoi keskustelua veneilijän ajokorttiasiassa 21.11.2014.

SPV on antanut 2.7.2014 lausunnon Helsingin kaupungin Laajasalon raideliikennehankkeen YVA-ohjelmasta.

SPV on lausunut 2.5.2014 Espoon kaupungin Finnoon Sataman Rakentamishankkeen YVA-ohjelmasta.