IDROTTSAKADEMIERNA

Idrottsakademierna bildar ett nätverk vars huvuduppgift är att göra det lättare för idrottaren att kombinera idrott och studier. De utgör en viktig del av idrottsinfrastrukturen i Finland och verksamheten koordineras av Olympiakommittén.

Urhea & Tsua

Akademierna gör den dagliga träningen mera effektiv de erbjuder och utvecklar olika stödtjänster och anpassar dem efter respektive idrottares nivå. Det är möjligt att vara med i akademiverksamheten även om man för tillfället inte studerar. Idrottsakademiverksamheten är öppen för studerande i andra stadiets skolor och vid universitet, men omfattar delvis också högstadiet. SBF samarbetar aktivt med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och med Åbonejdens motsvarighet Tsua.

Mera information om idrottsakademierna och hur man kan delta i deras verksamhet hittar du på deras hemsidor och på sport.fi- portalen.