HAMNAR

RÖSTA PÅ ÅRETS BÄSTA GÄSTHAMN!

satamassa.fi

HAMNAR

I Finland är utbudet på båthamnar stort, det finns ett hundratal hamnar längs vår kust och på våra insjöar. Hamnarna delas upp i fyra kategorier:

Hemmahamn långtidsförvaring av båtar. De har inte nödvändigtvis ett tjänsteutbud för besökande båtfarare.
Besökshamn erbjuder service. Denna grupp hamnar utgör inte ett rangordnat system utan namnet återspeglar deras natur och uppgifter.
Gästhamn är en full servicehamn. I de övriga varierar servicenivån enligt vad respektive hamn har för målsättning.
Nödhamn en hamn dit man söker sig då man behöver skydd eller assistans. Bland nödhamnar finns hamnar, som normalt inte får besökas. Första hjälpen och hjälp med reparationer kan fås i vissa fall.

Klassificeringen av hamnarna baserar sig på tjänsteutbud; målsättningen är inte att rangordna dem.

HAMNAR I FINLAND:

• Serviceutbudet i hamnarna längs kusten och i skärgården
• Hamnarna i Saimenområdet
• Solrutten i kvarken området

PORTMATE Portmate portal är en källa till information för båtfolk som vill veta mer om båtlivsäkerhet och resurseffektivitet i båtshamnar

RÖSTA PÅ ÅRETS BÄSTA GÄSTHAMN!

Du kan varje år rösta på årets bästa gästhamn, adressen är satamassa.fi. Genom att rösta kan du uppmuntra de officiella gästhamnarna att öka sitt serviceutbud.
Du kan rösta på någon av de hamnar du besökt under sommaren. Varje röst en hamn får delas med antalet anmälda hamnbesök. På det sättet kan också mindre hamnar eller de som ligger avskilt lyckas i röstningen.

Det är Finlands Mässa och Segling och Båtsport i Finland r.f. som tillsammans arrangerar röstningen. De vinnande hamnarna får en gemensam mässavdelning och ett penningpris på 5,000 €, vilket är avsett att utveckla deras verksamhet.  Gästhamnskommittén inom SBF delar dessutom ut årets hedersomnämnanden. Vinnarna kungörs under Vene-Båt mässan.