FÖRTJÄNSTTECKEN

Belöna förtjänta medlemmar i Din förening med förtjänsttecken!

Finns det bärande krafter i er förening?  Vill ni uppmärksamma era medlemmar och sporra dem till att fortsätta sitt framgångsrika arbete för föreningen? SBF vill göra det möjligt för föreningarna att belöna sina medlemmar enligt sina egna kriterier. Klubb förtjänsttecknet är ett bra sätt att tacka för frivilligarbete.

Kriterien för klubb förtjänsttecknen är enligt år i föreningen.

Brons – 2 år

Silver – 5 år

Guld – 15 år

Beställ förtjänsteckken här>>

Du kan beställa klubb förtjänsttecken genast.

Priserna:
Brons 30 €/st
Silver 55 €/st
Guld 90€/st

+leveranskostnader 9 €

Frågor om förtjänstecken? Kontakta karoliina.rouhiainen@spv.fi 

I frivilligverksamheten är det viktigt att visa tacksamhet och uppmuntrann.

Förbundet kan belöna en privatperson eller ett samfund som befrämjat förbundets ändamål på följande sätt.

pronssimerkki

FÖRTJÄSNTTECKNET I BRONS

Kan tilldelas en privat person som framgångsrikt har verkat för båtsporten under minst två års tid på en förtroendepost inom förbundet.

 

FÖRTJÄSNTTECKNET I SILVER

hopeamerkki

Kan tilldelas en privat person som framgångsrikt har verkat för båtsporten minst under fem års tid på en förtroendepost inom förbundet.

 

FÖRTJÄSNTTECKNET I GULD

kultainenmerkki

Kan tilldelas en privat person som framgångsrikt verkat för båtsporten i minst femton år, av vilka fem år på en förtroendepost inom förbundet. Det förutsätts även att det gått fem år sedan förtjänsttecknet i silver tilldelats.

 

STORA FÖRTJÄNSTTECKNET

suurimerkki

kan tilldelas en person som långvarigt och exceptionellt framgångsrikt har verkat för SBF:s syften inom klubbverksamheten. Valnämnden förordar för SBF:s styrelse om tilldelande av förbundets stora förtjänsttecken.

Förbundets verksamhetsledare beviljar, enligt styrelsens beslut, förtjänsttecknen i brons och silver på förslag av medlemsklubb. I övriga fall beviljar SBF:s styrelse förtjänsttecknen. Förtjänsttecknen bärs till mörk kostym, festdräkt eller klubbrock+ ljusa byxor.