FÖRARBEVIS OCH ANTIDOPING

Varje deltagare måste ha ett giltigt förarbevis utfärdat av SBF. Ett förarbevis förutsätter också att sökanden förbinder sig att vara doping fri genom att underteckna en anti doping blankett.

Detta bör du ha under kontroll då du söker en licens:

  • Medlemsskap i en klubb som hör till Segling och Båtsport i Finland. Då du första gången ansöker om licens eller då du byter klubb bör du få klubbens medgivande med DENNA blankett.
  • Din ålder bör vara rätt för den klass du kör. Är du under 18 år bör du få medgivande av din målsman med DENNA blankett.
  • Nya förare gör en liten test. Var i kontakt med nkt@spv.fi
  • Läkarintyg (T-intyg) krävs som bilaga till alla ansökningar. T-intyget kan vara på finska eller engelska. Då du tävlar internationellt ska du vara beredd på att uppvisa ett engelskpråkigt läkarintyg enligt krav av UIM.
  • Rent spel är bäst! Du bör gå igenom denna antidoping-kursen och bifoga ansökan diplomet därifrån. Till den finsk-engelska kursen kommer du här PUHTAASTI PARAS. Till den svenska kursen kommer du via den här linken European Athletics. Då du använder den svenska linken bör du välja vilken gren som helst för att komma vidare. Där finns tyvärr inte ännu SPV med. Utbildningen är till stora drag samma som Puhtaasti Paras.
    Utbildningen består av sju moduler och tar ungefär 20 minuter att göra. Utbildningen behöver bara göras en gång men det är alltid bra att uppdatera sig på gällande dopingregler.
  • Då du ansöker om en internationell licens bör du skriva under följande BILAGOR.

 

Ansök om licens HÄR.

NYTT för 2020 är att licensen kommer i appen Cardu. Ifall du behöver ett fysiskt kort kan du beställa det via nkt@spv.fi. För er som tävlar internationellt finns ett intyg där vi berättar om vår digitala licens.   

Licensen betalas vid ansökningen. HÄR kommer du till prislistan. OBS! 1.5 stiger licensavgiften med 25%, efter den första tävlingen sänks priset igen till normal nivå.

Försäkringar 3. part samt olycksfallsförsäkring ingår i licensen

Licensen är normalt i kraft till ansökningsårets slut.

Licensen kan återkallas om innehavaren begår ett brott som kan bestraffas med tävlingsförbud.

Licensen kan vara antingen nationell eller internationell. Superlicens samt F4 serielicens information får du på UIM sidor HÄR.