DEN NYA SJÖTRAFIKLAGEN

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Lagen samlar reglerna för vattentrafik för båtfolk. Syftet med den nya lagen är att öka säkerheten för vattentrafik och ansvarsfullt båtliv.

Du kan hitta ett omfattande lagpaket på Traficoms webbsidor: traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Lag i original: finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190782