BÅTSPORTAKTIVITETER

Yhdessä Vesille – Tillsammans Till Sjöss

”Tillsammans till sjöss” -händelsen lyser upp Finland 3.-11. juni! Under den här tiden kan man pröva på lika grenar och delta i olika evenemang runtom i Finland . Med evenemanget för vi samman både erfarna båtfarare och nybörjare. Hela familjen delta då det inte krävs någon erfarenhet.

För mer information om evenemanget hittar du på finska sidorna.

Kasta loss

”Kasta loss” är en lekfull tävling som riktar sig till klubbarna. Tävlingen går ut på att man gör olika uppgifter som hänför sig till gott sjömanskap.
Tävlingen arrangeras varje år i augusti i olika delar av Finland. På basen av bilder skall deltagarna per båt ta sig fram längs en på förhand planerad rutt. Det gäller att hitta vissa punkter som är förenhetliga med bilderna och de övriga uppgifterna är sådana som en båtfarare normalt står inför under en seglats.
Alla som deltagit i ”Kasta loss” evenemanget är med i utlottningen av en resa för två till Medelhavet som OnSail och SBF tillsammans arrangerar. Vidare lottas en årsprenumeration på Venemestari- tidningen och en klocka med det i båtsport sammanhang så välkända märket GUL. Den bästa klubben premieras under Båtmässan med vandringspokalen ”Jussi”.

Utflykst till Vallisaari