BÅTREGISTRET

Trafi (Trafiksäkerhetsverket) övertog farkostregistret, i dagligt tal båtregistret, från magistraterna den 1 augusti 2014. Alla registeruppgifter överfördes automatiskt från magistraten till Trafi och de dokument som magistraten utfärdat är alltjämt giltiga.

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 m eller mer omfattas av registreringsplikten. Båtar ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter. Registreringsplikten gäller inte bara fritidsbåtar utan också andra farkoster med motor, såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av stat eller kommun.

Trafis båtregister >>