BÅTLIV OCH MILJÖN

Den miljömedvetna båtfararen

Skärgårds- och insjömiljön är sårbar. Varje båtfarare kan bidra till att båtsporten lämnar minsta möjliga spår i naturen. Visserligen är denna påverkan minimal då den jämförs med industrins, jordbrukets eller samhällenas miljöpåverkan. Säsongen är kort och den koncentreras till avgränsade områden, varför påverkan lokalt kan vara betydande.

De beslut som båtfolket gör är viktiga för miljön. Det är inte likgiltigt vart toalett- och annat avfall tar vägen, hur service på båtar och utrustning sker och hur man rör sig på sjön. Vi skall röra oss i naturen på dess egna villkor, vi skall undvika att belasta vattendragen mer än nödvändigt.

Beställ instruktionsboken om att klara sig utan giftfärger (Slipp havstulpaner utan giftfärg)

Tukes har gjort en ny och nyttig instruktionsbok,   Slipp havstulpaner utan giftfärg, som informerar om giftfärger och om användarnas skyldigheter och ansvar. Dessutom informerar den om alternativ till bottenmålning med giftfärger. Boken ger många goda skäl för att helt avstå från giftfärger.

Föreningarna kan utan kostnad beställa instruktionsboken för sitt eget och medlemmarnas behov direkt av  överinspektör Oskari Hänninen på Tukes:  oskari.hanninen(at)tukes.fi. Meddela beställt antal och postadress.

Håll Skärgården Ren

Segling och Båtsport i Finland och samarbetspartnern Håll Skärgården Ren (HSR) erbjuder båtfararen omfattande miljötips. HSR samlar in information om aktuella trender och spörsmål som t.ex. användandet av bottenfärger för att förhindra påväxt av vattenlevande organismer, samt hur man undviker att ytterligare göda vattnet. Du kan läsa mera här.

Klubbarna rekommenderas att anta HSR:s Sälle Hamnprogram, medlemmarna uppmanas att bli personmedlemmar i HSR. Likaså uppmanas medlemmarna att hantera sitt avfall på rätt sätt och klubbarna uppmanas att fästa uppmärksamhet vid, speciellt behandlingen av farligt avfall, i sina hem- och skärgårdshamnar.

Sugtömning

Utsläpp av toalettavfall är förbjuden i Finland. Alla båtar som har vattentoalett skall också ha septiktank med sugtömning.

Töm alltid septiktanken i en tömningsstation. HSR upprätthåller på sina hemsidor en lista över sugtömnings stationer.

Listan baserar sig på hamnarnas egna anmälningar. www.hallskargardenren.fi