ATT BLI MEDLEM

Segling och Båtsport i Finland har båtklubbar och klassförbund som sina medlemmar.

För att vara medlem i SBF måste en båtklubb vara registrerad, dvs. vara upptagen i föreningsregistret.

    • .

Förbundets medlemsavgift 2017 är 12,50€/medlem, minimiavgift 250 euro (20 medlemmar).
Under 19 år är medlemsavgiften 5€/medlem.

Medlemsansökan kan du printa ut här:

Medlemsansökan (pdf)
Medlemsansökan (word)
Ansökningsblankett för sektionsmedlemskap

 

Klubben som söker medlemskap skickar till förbundet:

· medlemsansökan
· en kopia på föreningsregisterutdraget
· en kopia på klubbens stadgar
· en kopia på protokollsutdraget om beslutet att gå med i SBF (inte obligatoriskt)
Ansökan med bilagor tas alltid upp till behandling vid nästa styrelsemöte, varefter klubben får besked av förbundet.

Det är viktigt, att alla medlemsklubbar
· kommer ihåg att med jämna mellanrum följa nätsidorna och läsa om aktuella nyheter
· kontinuerligt uppdatera sitt medlems- och båtregister
· betala medlemsavgiften i tid eftersom det påverkar röstantalet på förbundsmötet
Att tillhöra förbundet möjliggör en mångsidig klubbverksamhet.

Välkommen att samarbeta med SBF – tillsammans är vi starkare!

Ytterligare information: toimisto@spv.fi