ATT STARTA JUNIORVERKSAMHET

SBF strävar efter att hjälpa sina medlemmar= klubbarna, att utveckla klubbverksamheten på många plan och rekrytera nya medlemmar till båtsporten. För har att kunna göra det har SBF sina egna stödpersoner som hjälper klubbar som ännu har en relativt liten verksamhet och inte har tillräckligt med egen utrustning.

Programmets innehåll:

  • I början av säsongen träffar SBF:s stödperson klubbens junioransvariga och de kommer gemensamt överens om säsongens program och mål.
  • Stödpersonen tillsammans med en annan ledare hämtar den utrustning som behövs för att anordna ett 2-3 dagars seglingsläger. Samtidigt instruerar de klubbens egna ledare.
  • Efter avslutat läger görs en evaluering och en plan för resten av säsongen.
  • Försäkringsbolaget IF stöder segelskolorna genom att avsevärt sänka klubbarnas försäkringsavgifter.
  • SBF stöder juniorverksamheten genom att låna ut material från IF Seglingsskola, som t.ex. en elektrisk seglingssimulator, till olika klubbevenemang.

Mer information får du av: Koordinatorn för barn-och ungdomsverksamhet Laura Santala: laura.santala@spv.fi, p. 040 821 2604