ATT SEGLA UTOMLANDS

Ett internationellt båtkörkort fordras om du planerar att segla utomlands i en charterbåt.
Om du är medlem i någon av SBF:s medlemsföreningar kan du ansöka om det internationella förarbrevet via SBF. En förutsättning är att du har båtbefälhavar- eller befälhavarexamen + kustnavigationsexamen samt betyg över tillräckliga praktiska kunskaper. Klubbens utbildare hjälper dig med vilka kunskaper som fordras för att få ett internationellt båtkörkort och de har ansökningsblanketten som du skall fylla i.

 1. Läs instruktionerna noggrant. Om du uppfyller kraven kan du ladda ner ansökningsblanketten och fylla i den. Om du behöver hjälp kan du kontakta kontoret t.ex. via email toimisto@spv.fi. Utbildarna kan printa ut ansökningsblanketten på utbildningens intranet-sidor.
 2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan (se nedan)
 3. Ansökningsblanketterna skickas till kontoret:

Segling och Båtsport i Finland/Utbildning
Mörtnäsvägen 5, 00210 Helsingfors
Efter att blanketterna har tagits upp till behandling, skickas de vidare till TraFi och bilagorna arkiveras på förbundets kontor.

Bilagor till ansökningen:

– kopia på det gällande körkortet eller läkarintyg för körkort.
– kopia på utbildningsintyget av en av Trafi godkänd seglings- eller båtsportsorganisation, där det framkommer kraven angående resolutionen nr. 40 (1998) av FN:s Europeiska ekonomikommission uppfylls,
eller
– annat intyg om motsvarande teorikunskaper i navigering (t.ex. kopia på Finlands Navigationsförbunds intyg på godkänt avlagd kurs i kustnavigation).
– intyg på tillräckliga praktiska färdigheter (på intyget ska det framkomma om de tillräckliga kunskaperna gäller motor eller/och segelbåt).
– ett passfoto

Exempel på motsvarande intyg:

 •     förarbevis för militärbåt
 •     båtbefälhavarexamen (SVEL
 •     intyg från sjöscouternas skepparkurs
 •     sjöofficersexamen
 •     båtförarutbildningen (Sjökrigsskolan)
 •     kursintyg från Mellersta Nylands vuxenutbildningscentrum
 •     behörighetsintyg eller högre för professionell sjöfart, förarbrev  för däckbefälhavare.

 

Om du inte har intyg över ditt teoretiska kunnande, kan du tentera på TraFis lokala filial. Godkänd tentamen är jämförbar med utbildningsintyget. Avgift för tentamen är 120 euro.
Om du vill att ditt båtkörkort markeras med ”I”, ska du separat bevisa, att du har tillräckliga kunskaper gällande trafikbestämmelserna för Europas inre farvatten (dvs. CEVNI-reglerna).

Båtkörkort som har beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men giltigheten utomlands kan inte garanteras. De gamla båtkörkorten byts ut till nya utan extra tentamen.

 

När du vill förnya ditt båtkörkort:

I ansökningen ska punkt 1, 2 och 3 framkomma samt bilagorna:

 •     dina kontaktuppgifter
 •     kopia på ditt gamla båtkörkort
 •     ett passfoto
 •     intyg på ditt hälsotillstånd (kopia på ditt körkort som är i kraft eller läkarintyg för körkort).

 Internationella båtkörkort, som beviljats efter 1.1.2004 är i kraft tills du fyller 70 år. Efter det ska du bevisa att du har tillräckligt bra syn och hörsel. De båtkörkort som beviljats efter 2013 är i kraft tills vidare.

Du bör vara 18 år fyllda för att kunna anhålla om ett internationellt båtkörkort.
Båtkörkortet är avgiftsbelagt liksom även förnyande. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen. Mera information finns på TraFi:s hemsida.

Vi rekommenderar att du fräschar upp dina kunskaper i första hjälpen!
SBF rekommenderar skräddarsydda seglingsupplevelser med hyrbåt på Medelhavet. Målet med eskadersegling är att förlänga seglingssäsongen samtidigt som man strävar efter att locka seglare att upptäcka nya seglingsmöjligheter i andra länder.
Seglingen planeras tillsammans med andra seglare och det att SBF deltar i planläggningen gör tröskeln lägre för en nybörjare.
Bekanta dig med OnSails och SBFs följande etappmål.

Tilläggsuppgifter: info@onsail.fi

Dokumenten på engelska nedan innehåller information som är intressanta och viktiga för dig som seglar i länderna kring Östersjön. Där finns information om väderförhållanden, ankringsplatser, hamndirektiv, säkerhet, tullbestämmelser, vilka dokument som skall finnas ombord, promillegränser, vilka kompetenskrav som gäller i respektive land och mycket annat som är värt att veta.

Du kan klicka på det land som intresserar dig:

Norge

Denmark

Sverige

Finland

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Polen

Tyskland 

Stror Britannien

Uppgifterna har samlats in av fritidsseglare som deltar i Baltic Sea Cruising Network.

Att segla på de ryska inre vattenvägarna som t.ex. Ladoga eller Vita havet, är en intressant upplevelse.

För finländaren finns två möjligheter att per båt ta sig till Viborg eller St. Petersburg: den ena är via Finska viken och den andra är genom Saima kanal.

Du får närmare information om formaliteterna genom att läsa broschyren:  ”Med egen båt till Viborg och St. Petersburg”.

Empty tab. Edit page to add content here.