KAPPSEGLING

AJANKOHTAISTA

Kappsegling

Segling och Båtsport i Finland verkar som ett grenförbund för kappseglingen. Förbundets uppgift är att skapa och bibehålla goda förutsättningar för kappsegling i Finland och understöda kappseglingen som tävlingsidrott och motionsform.
Förbundet utvecklar träningsverksamheten och betjänar sina medlemsklubbar och kappseglare i olika åldrar med olika kunnande- och ambitionskrav.

Övriga viktiga verksamhetsområden är administration och övervakning av kappseglingsverksamheten, därtill hörande teknisk funktion, skolning av domare och tävlingsfunktionärer och koordinering av tävlings-och träningsverksamheten. För att förverkliga detta har förbundet ett nära samarbete med klubbarna, klassförbunden och olika de regionala organisationerna.

Huvudansvariga för kappseglingsverksamheten inom förbundet är Kappseglingskommittén (KPT) och Kommittén för träning och elitsegling (VHT). De samarbetar med de övriga organen inom förbundet, vars verksamhet tangerar kappseglingen.

Segling på elitnivå

VHT ansvarar för Finlands seglingslandslag. Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för landslagsseglarna samt utbilda och stöda tränarna. Chefstränaren har ansvar för landslaget. Ungdomslandslaget fungerar som ett språngbräde till landslaget.
SBF deltar aktivt i den internationella utvecklingen av kappseglingen. Detta sker i huvudsak via Nordic Sailing Federation och de olika kommittéerna och arbetsgrupperna inom World Sailing (det internationella seglingsförbundet).

Finlands seglingslandslag

består av A- och B landslagsseglare. Med A landslaget avses Sailing Team Finland. B landslaget består av unga seglare som strävar efter att bli toppseglare.
Sailing Team Finlands hemsidor är den huvudsakliga informationskanalen.
Kriterierna för landslaget.

Nothing found.

SBF