SEGLINGSLIGAN

FINSKA SEGLINGSLIGAN ÄR FARTFULLARE 2018 ÄN TIDIGARE

16 lag har redan anmält sig!

Seglingsligan – vad är det?

Seglingsligan är en kappseglingsserie mellan segelklubbar som består av tre delseglingar som seglas under två dagar. I år går seglingarna i de sportiga och snabba J70:rna. Delseglingarna seglas på korta fleet–race banor och beroende på vindförhållandena tar en kappsegling mellan 10-15 minuter. Byte av besättning och eventuella protester görs på vattnet. Efter den tredje delseglingen vet man vilken klubb som är årets mästare.

Huvudidén med seglingsligan är att klubbarna tävlar mot varandra som lag. Genom att tyngdpunkten ligger på klubbarna, inte på den enskilda seglaren, öppnas nya möjligheter för klubbens medlemmar att delta i kappseglingsverksamheten.

DELTÄVLINGAR 2018

15.-17.6. Mariehamn
20.-22.7.  Vasa
17.-19.8. Drumsö, Helsingfors

SEGLINGSLIGAN I FACEBOOK: Suomen Purjehdusliiga – Seglingsliga

TIDTABELL 2018

15.-17.6. Mariehamn
20.-22.7.  Vasa
17.-19.8. Drumsö, Helsingfors

TÄVLINGARNA

Korta banor, domare på vattnet, ca 11 seglingar /dag.

Seglingen är fleet-race med sex båtar, bedömning på vattnet. Lagen uppdelas i grupper och båtarna utlottas. Lagen seglar så att alla seglar mot alla, så långt det är möjligt. De enskilda banområdena beskrivs i tävlingsföreskrifterna. Banorna är av typen kryss – läns. Målgång under länsen.

BÅTARNA

  • Sex likvärdiga J70 båtar
  • Sex set nya segel
  • Inga egna båtar eller båttransporter
  • Möjlighet till övningsegling

OM KLUBBEN ÅR FRAMGÅNGSRIK

De fyra bästa klubbarna i Finska Seglingsligan vinner en plats till en internationell Champions League kvaltävling. Där seglar man om en plats i den anrika Sailing Champions League-finalen.

Klubben som vinner Seglingsligan 2018 får därtill en möjlighet att delta i den kända Off Shore -tävlingen Nord Stream Race 2019. I år har äran gått till Åländska Segelsällskapet som vann Seglingsligan ifjol.

Finska Seglingsligan är en del av det internationella Sailing Champions League – konceptet. Omkring 17 länder har en egen nationell liga, däribland även USA. Fler länder ansluter sig även i år. Finska Seglingsligan lyder under Förbundet för Segling och Båtsport i Finland,  som i sin tur är medlem av det internationella ligaförbundet ISLA.

Från ligan år 2017 är det ÅSS, NJK, MSF och BS som fått kvalplats till Champions League 2018. Vem som får den äran 2019 återstår att se i år.

Sportklubbens pokal har tagits pånytt i bruk från vitrinskåpet och är vikt för vinnaren av Finska Seglingsligan. Pokalsen har en intressant  historik: I samband med firandet av NJK:s 25-års jubileum år 1886 donerade Sportklubben i Helsingfors till NJK pokalen ‘’Sportklubbens Pokal’’ .  Denna pokal var tänkt att kappseglas om mellan legaliserade segelföreningar inom Finland. Pokalen är en silverbägare på fot med riklig dekor i tidens anda. Bland de klubbar som vunnit pokalen kan ses namn som Nyländska jaktklubben NJK, Helsingfors segelsällskap HSS,  Helsingfors segelklubb HSK, Airisto segelsällskap ASS, Turun pursiseura TPS och Wiborgs läns segelförening WLS.

SYNLIGHET

Det är lätt att följa med seglingarna eftersom de seglas nära stranden. De sociala medierna spelar också en viktig roll. Följ och dela ligans Facebook-sidor: Finska Seglingsligan. Våra videon rullar också på You Tube. Man kan lätt följa med ligans deltävlingar även mobilt. Öppna sajten sapsailing.com och tävlingarna seglas där on-line!

**
Seglingsligan i ett paket – presentation (PDF)

FÖLJANDE KLUBBAR SEGLAR FINSKA SEGLINGSLIGAN 2018:

ASS Airisto Segelsällskap, ASS
Brändö Seglare, BS
Espoon Pursiseura, EPS
Esbo Segelförening, ESF
Finnish Navy Sailing Team, FNST
Helsingfors Segelsällskap, HSS
Itämeren Purjehtijat Ry
Mariehamns Seglarförening, MSF
Rauman Purjehdusseura, RPS
Turun Pursiseura, TPS
Helsingfors Segelklubb, HSK
Nyländska Jaktklubben, NJK
Suomalainen Pursiseura, SPS
Vaasan Merenkyntäjät
Wasa Segelförening, WSF
Åländska Segelsällskapet, ÅSS

KONTAKTINFORMATION

Seglingsligans projektchef: Gedi Lindahl, mob: 050 523 1852, gedi.lindahl@spv.fi

Tävlingschef: Tusse Tallberg, mob: 0400 411 699, georg.tallberg@pp.inet.fi

Liigapresentation och anmälningsinfo (PDF)