Aloittaisinko kilpaveneilyn?

Kilpaveneily on vauhdikas, turvallinen ja mukaansa­ tempaava harrastus niin tytöille kuin pojille .

Veneurheilun erityispiirteenä on, että tytöt ja pojat kilpailevat samoissa sarjoissa ja kilpailuluokissa. Laji on usein koko perheen yhteinen harrastus. Harrastamisen voi aloittaa jo 7-8-vuo­tiaana uudesta SJIO-luokasta Muissa luo­kissa kuljettajan ikä määrittelee, milloin kil­pailemisen voi aloittaa. Lajiin pääsee hyvin mukaan myös hieman vanhempana.

Rataveneilyssä GT15-luokka on tarkoi­tettu 10-15-vuotiaille. GT30-luokkaan pää­see 14-15-vuotiaana, yläikärajaa ei ole. V60 Offshore -luokan voi aloittaa ensin karttu­rina ja 15 ikävuoden jälkeen kuljettajana.

Lajikoulutus keskittyy taitojen harjoit­tamiseen sekä turvalliseen harjoitteluun. Leireillä opitaan perusteet omatoimiseen harjoitteluun sekä kilpailutoimintaan. Turvavarusteina ovat liivit, kypärä sekä ajohaa­ larit.

Seurojen, liiton ja tiimien järjestämät tutustumispäivät ovat hyvä tapa kokeilla ja tutustua kiinnostavaan lajiin. Lajikokeiluita pyritään pitämään SM-kilpailupaikkakun­nilla sekä erillisinä kokeilupäivinä eri puo­lilla Suomea.

Kilpaveneily on edullisempaa kuin mo­ni luulee. Esimerkiksi useimmat seurat ja tiimit tarjoavat aloitteleville harrastajille kalustoa, jota voi lainata harjoitteluun sekä kilpailuihin. Myös kilpailumaksut ja lajilii­ton lisenssi ovat yleisesti ottaen edullisia.

Koneet ovat vakiotehdaskoneita, joiden huollon ja säätämisen on helppo oppia. Ve­neen runko on vakio, joka vaatii pesua ja vahausta. Tiimit ja seurat auttavat runkojen huollossa.

Vuonna 2017 SPV:ssä käynnistyy Kilpa­ veneily tutuksi -ohjelma nuorille. Ohjelma sisältää lajikok eiluja, messuesittelyitä sekä harrastamisen perusohjeita liiton koti­ sivuilla.

Katso lajiesittelypäivät, tiimien tietoja ja tutustu lajiin verkkosivuillamme osiossa kilpaveneily.

Teksti: Mika Hollo

Kuvat: Helmi Hollo