Den nya sjötrafiklagen

DEN NYA SJÖTRAFIKLAGEN

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Lagen samlar reglerna för vattentrafik för båtfolk. Syftet med den nya lagen är att öka säkerheten för vattentrafik och ansvarsfullt båtliv.

Du kan hitta ett omfattande lagpaket på Traficoms webbsidor: traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Lag i original: finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190782


Tillsammans Till Sjöss

Tillsammans till Sjöss kommer igen. I år är tidpunkten 8-10 juni och vi vill locka er alla med – både enskilda personer, föreningar och klassförbund.

Avsikten är att sprida båtsportens glädjebudskap med hjälp av olika jippon och gratisevenemang;  Du kan själv ta med dina kompisar på sjön, din förening kan ordna exempelvis ett strandevenemang eller en utflykt till sin skärgårdshamn.

Att skapa ett eget Tillsammans till Sjöss- evenemang är enkelt. Hur skulle det vara att ta din granne med på en båtfärd till föreningens skärgårdshamn eller ordna en jumpasession på stranden med dina klubbkompisar?

Du kan till och med synas i sociala media genom att dela bilder och hashtag med  #yhdessävesille. Så enkelt är det!

Vi lottar ut priser till arrangörer och dem som har deltagit med Instagram-bilder!

HUR KOMMER JAG MED?
Kommande jippon presenteras kontinuerligt på Tapahtumat-sidorna på finska sidorna.
Du kan berätta åt oss om dina jippon under Ilmoita tapahtuma . Då får du Tillsammans till Sjöss- material och vi informerar om ditt evenemang. Om din förening har något evenemang (exempelvis tävling, kurs, strandjippo) 8-10 juni kan du lägga in den i Tillsammans till Sjöss –kampanjen.

Surfa med på vågen genom att följa Facebook-kanalen Tillsammans till Sjöss och de här sidorna.

Har du frågor? Skicka epost till adressen toimisto@spv.fi

KOLLA FINSKA SIDORNA FÖR ATT:

 • Berätta åt oss om ditt evenemang, så att vi kan informera andra.
 • Ladda ner Tillsammans till Sjöss – material och använd materialet för att berätta om dina evenemang eller jippon.

spv.fi/yhdessavesille/ #yhdessävesille


Båtsportaktiviteter

BÅTSPORTAKTIVITETER

Yhdessä Vesille – Tillsammans Till Sjöss

”Tillsammans till sjöss” -händelsen lyser upp Finland 3.-11. juni! Under den här tiden kan man pröva på lika grenar och delta i olika evenemang runtom i Finland . Med evenemanget för vi samman både erfarna båtfarare och nybörjare. Hela familjen delta då det inte krävs någon erfarenhet.

För mer information om evenemanget hittar du på finska sidorna.

Kasta loss

”Kasta loss” är en lekfull tävling som riktar sig till klubbarna. Tävlingen går ut på att man gör olika uppgifter som hänför sig till gott sjömanskap.
Tävlingen arrangeras varje år i augusti i olika delar av Finland. På basen av bilder skall deltagarna per båt ta sig fram längs en på förhand planerad rutt. Det gäller att hitta vissa punkter som är förenhetliga med bilderna och de övriga uppgifterna är sådana som en båtfarare normalt står inför under en seglats.
Alla som deltagit i ”Kasta loss” evenemanget är med i utlottningen av en resa för två till Medelhavet som OnSail och SBF tillsammans arrangerar. Vidare lottas en årsprenumeration på Venemestari- tidningen och en klocka med det i båtsport sammanhang så välkända märket GUL. Den bästa klubben premieras under Båtmässan med vandringspokalen ”Jussi”.

Utflykst till Vallisaari


Kom med ut på havet!

KOM MED UT PÅ HAVET!

I Finland finns det idag redan över miljon båtar, om man räknar med alla roddbåtar och små jollar. I förhållande till invånarantalet är det en hel del. Kanske du är intresserad av att komma med?

Hur kan jag idka båtsport?

Det bästa sättet är att kontakta en båtklubb på din hemort. Många klubbar erbjuder möjligheter att bekanta sig med båtlivet, genom kurser som anordnas för nybörjare, eller så kan du vara med ombord under en seglats. Som medlem i en klubb erbjuds du otaliga möjligheter att bekanta dig med båtsporten. Det gäller att vara aktiv och ta del av klubbens aktiviteter.

Hitta din närmaste klubb>>

Kurser

Klubbarna arrangerar olika teori- och grundkurser där du lär dig att i teorin behärska vilka regler och principer som gäller på farvattnen. Det är viktigt att ha denna kunskap innan du går in för att skaffa dig en egen båt.

Det naturliga är att du till att börja med köper en mindre och förmånlig båt som lämpar sig för att ta de första stegen till gott sjömanskap. Det är klokt att höra sig för bland dem som redan har erfarenhet av båtar och fråga dem innan du bestämmer dig vilken båt du vill köpa. Du får också veta vad du, som båtägare, måste känna till om båt skötsel, vinterupptagning och andra praktiska detaljer.

Vad måste jag känna till?

Säkerheten skall alltid vara nummer ett då man talar om båtsport. Säkerhet består av tre viktiga delområden:

 • Att båten är i sjödugligt skick.
  Inom klubbarna finns ett besiktningssystem som alla i klubben registrerade båtar genomgår. Då båten är besiktad och godkänd är den klar för att tas i bruk. Lagen fordrar inte att en båt är besiktad men så gott som alla klubbar fordrar att båten är besiktad för att kunna få en bryggplats.
 • Besättningens säkerhet.
  Här talar vi om kunnande och attityder. Det gäller att känna till väjningsreglerna och de allmänna grunderna för hur man rör sig på farvattnen. Det är viktigt att hålla utkik hela tiden och väja för större fartyg, också om man kanske enligt lagen har rätt till väg. Följ hela tiden med var du befinner dig och hur andra i din omgivning rör sig. Du måste kunna använda båtens säkerhetsutrustning och nödlarm.
 • Positionsbedömning
  Du skall i alla lägen exakt på ett sjökort kunna bedöma var du befinner dig utan tekniska hjälpmedel, som t.ex. GPS eller navigator/plotter. Elektroniska hjälpmedel är som namnet säger, hjälpmedel. Huvudansvaret ligger alltid på dig, om elektroniken av någon anledning slutar fungera, skall färden tryggt kunna fortsätta.

Vart åker vi?

Möjligheterna att hitta trevliga utflyktsmål är oändliga i den finska skärgården och på insjöarna. Utbudet av hamnar är stort. Det finns vackra naturhamnar där du är självförsörjande, där erbjuds ingen service. De avgiftsbelagda hamnarna har högre standard; bryggor med vatten- och eluttag, tömning av septiktank, butik/kiosk, wc/dusch osv.

Båtsport lämpar sig för hela familjen, här förenas motion, närheten till havet och till naturen. Det är en avkopplande sport och ingen dag är den andra lik, det finns alltid nya färdigheter att ta till sig samtidigt som du lär dig att ha respekt för havet och högakta naturen.


Båtfararens internetsidor

BÅTFARARENS INTERNETSIDOR

Långfärd är en kombination av fritid och systematisk planering. Till planeringen hör säkerhet, väderobservationer, insamling av information om färdmålen. Följande internetsidor kan ge värdefull information:

Hamnar & service

Vierassatamat.fi
Här hittar du uppgifter om hamnarna organiserade per sjökortsserie. Du kan söka i alfabetisk ordning eller med hjälp av en kartapplikation. Tjänsten fungerar på tre språk. På sidorna presenteras utöver hamnarna också det lokala vädret.

Saimen
Saimenområdets utflykts- och naturhamnar. Målsättningen är att ge båtfarare som planerar färder på Saimen en större möjlighet att njuta av sin färd.

Veneily.fi
Trafiksäkerhetsverkets hemsidor med information om bl.a. båtregistret, säkerhet, sjömanskap, miljö och hur förfara vid en eventuell nödsituation.

Veneretki.fi
En träffpunkt för båtfolket, tjänsteleverantörer och myndigheter.

Satamapaikka.com–service
Här kan du förhandsboka en plats i hamnen. I vissa hamnar finns idag en möjlighet att på förhand försäkra sig om en hamnplats. På din mobil kan du göra en bokning och försäkra dig om att du har en hamnplats då du, önskad tid, anländer till hamnen.

Hogakusten.com
Information om Höga kusten i Sverige. Evenemang och hamnar presenteras, likaså komplett information om gästhamnarna.

Kaakko135
Sidorna ge information om båthamnarna i Östra Finland och om utflyktsmål på holmarna i öst.

Perämeren kohdekirja
En utgåva (på finska) gjord av Forststyrelsen och Skellefteå kommun, 2014, med storslagna bilder av Tauno och Tommi Kohonen. Upplev annorlunda segling i den arktiska delen av Bottenvikens vackra natur.

Åbolands skärgård
Internetguide för Åbolands skärgård med uppgifter om evenemang, kommunikationer och tjänster för båtfarare.

Visitaland.com
På sidorna hittar du allmän information om Åland och dessutom information om hamnar, tjänster och övriga frågor av intresse för båtfolk.

Segla på vattnen i västra Estland!
Här hittar du allt du behöver veta om gästhamnarna i den västra delen av Estland.

Bra att veta


Motion ombord

MOTION OMBORD

Båtsport är mångsidig fritidssysselsättning som inte begränsar sig till enbart aktiviteter på havet. Det finns möjligheter till jogging- eller promenadturer på naturstigar, man kan simma i havet eller i sjön. Ofta erbjuder hamnarna motionsredskap för att bygga upp konditionen till sina gäster.

SBF vill uppmuntra alla att vara aktiva, såväl i den egna klubben som under sommarseglatsen, naturligtvis också under hela året.

Visste du att det är möjligt att i hamnen eller ombord, göra mångsidiga övningar?

SBF hade sommaren 2016 en motionskampanj med många träningstips som du kan göra när och varsomhelst. Du kan kolla in alla videor här.


Att segla utomlands

ATT SEGLA UTOMLANDS

Ett internationellt båtkörkort fordras om du planerar att segla utomlands i en charterbåt.
Om du är medlem i någon av SBF:s medlemsföreningar kan du ansöka om det internationella förarbrevet via SBF. En förutsättning är att du har båtbefälhavar- eller befälhavarexamen + kustnavigationsexamen samt betyg över tillräckliga praktiska kunskaper. Klubbens utbildare hjälper dig med vilka kunskaper som fordras för att få ett internationellt båtkörkort och de har ansökningsblanketten som du skall fylla i.

 1. Läs instruktionerna noggrant. Om du uppfyller kraven kan du ladda ner ansökningsblanketten och fylla i den. Om du behöver hjälp kan du kontakta kontoret t.ex. via email toimisto@spv.fi. Utbildarna kan printa ut ansökningsblanketten på utbildningens intranet-sidor.
 2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan (se nedan)
 3. Ansökningsblanketterna skickas till kontoret:

Segling och Båtsport i Finland/Utbildning
Mörtnäsvägen 5, 00210 Helsingfors
Efter att blanketterna har tagits upp till behandling, skickas de vidare till TraFi och bilagorna arkiveras på förbundets kontor.

Bilagor till ansökningen:

– kopia på det gällande körkortet eller läkarintyg för körkort.
– kopia på utbildningsintyget av en av Trafi godkänd seglings- eller båtsportsorganisation, där det framkommer kraven angående resolutionen nr. 40 (1998) av FN:s Europeiska ekonomikommission uppfylls,
eller
– annat intyg om motsvarande teorikunskaper i navigering (t.ex. kopia på Finlands Navigationsförbunds intyg på godkänt avlagd kurs i kustnavigation).
– intyg på tillräckliga praktiska färdigheter (på intyget ska det framkomma om de tillräckliga kunskaperna gäller motor eller/och segelbåt).
– ett passfoto

Exempel på motsvarande intyg:

 •     förarbevis för militärbåt
 •     båtbefälhavarexamen (SVEL
 •     intyg från sjöscouternas skepparkurs
 •     sjöofficersexamen
 •     båtförarutbildningen (Sjökrigsskolan)
 •     kursintyg från Mellersta Nylands vuxenutbildningscentrum
 •     behörighetsintyg eller högre för professionell sjöfart, förarbrev  för däckbefälhavare.

 

Om du inte har intyg över ditt teoretiska kunnande, kan du tentera på TraFis lokala filial. Godkänd tentamen är jämförbar med utbildningsintyget. Avgift för tentamen är 120 euro.
Om du vill att ditt båtkörkort markeras med ”I”, ska du separat bevisa, att du har tillräckliga kunskaper gällande trafikbestämmelserna för Europas inre farvatten (dvs. CEVNI-reglerna).

Båtkörkort som har beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men giltigheten utomlands kan inte garanteras. De gamla båtkörkorten byts ut till nya utan extra tentamen.

 

När du vill förnya ditt båtkörkort:

I ansökningen ska punkt 1, 2 och 3 framkomma samt bilagorna:

 •     dina kontaktuppgifter
 •     kopia på ditt gamla båtkörkort
 •     ett passfoto
 •     intyg på ditt hälsotillstånd (kopia på ditt körkort som är i kraft eller läkarintyg för körkort).

 Internationella båtkörkort, som beviljats efter 1.1.2004 är i kraft tills du fyller 70 år. Efter det ska du bevisa att du har tillräckligt bra syn och hörsel. De båtkörkort som beviljats efter 2013 är i kraft tills vidare.

Du bör vara 18 år fyllda för att kunna anhålla om ett internationellt båtkörkort.
Båtkörkortet är avgiftsbelagt liksom även förnyande. SBF debiterar ingen avgift för behandlingen. Mera information finns på TraFi:s hemsida.

Vi rekommenderar att du fräschar upp dina kunskaper i första hjälpen!

SBF rekommenderar skräddarsydda seglingsupplevelser med hyrbåt på Medelhavet. Målet med eskadersegling är att förlänga seglingssäsongen samtidigt som man strävar efter att locka seglare att upptäcka nya seglingsmöjligheter i andra länder.
Seglingen planeras tillsammans med andra seglare och det att SBF deltar i planläggningen gör tröskeln lägre för en nybörjare.
Bekanta dig med OnSails och SBFs följande etappmål.

Tilläggsuppgifter: info@onsail.fi

Dokumenten på engelska nedan innehåller information som är intressanta och viktiga för dig som seglar i länderna kring Östersjön. Där finns information om väderförhållanden, ankringsplatser, hamndirektiv, säkerhet, tullbestämmelser, vilka dokument som skall finnas ombord, promillegränser, vilka kompetenskrav som gäller i respektive land och mycket annat som är värt att veta.

Du kan klicka på det land som intresserar dig:

Norge

Denmark

Sverige

Finland

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Polen

Tyskland 

Stror Britannien

Uppgifterna har samlats in av fritidsseglare som deltar i Baltic Sea Cruising Network.

Att segla på de ryska inre vattenvägarna som t.ex. Ladoga eller Vita havet, är en intressant upplevelse.

För finländaren finns två möjligheter att per båt ta sig till Viborg eller St. Petersburg: den ena är via Finska viken och den andra är genom Saima kanal.

Du får närmare information om formaliteterna genom att läsa broschyren:  ”Med egen båt till Viborg och St. Petersburg”.

Empty tab. Edit page to add content here.


Båtliv och miljön

BÅTLIV OCH MILJÖN

Den miljömedvetna båtfararen

Skärgårds- och insjömiljön är sårbar. Varje båtfarare kan bidra till att båtsporten lämnar minsta möjliga spår i naturen. Visserligen är denna påverkan minimal då den jämförs med industrins, jordbrukets eller samhällenas miljöpåverkan. Säsongen är kort och den koncentreras till avgränsade områden, varför påverkan lokalt kan vara betydande.

De beslut som båtfolket gör är viktiga för miljön. Det är inte likgiltigt vart toalett- och annat avfall tar vägen, hur service på båtar och utrustning sker och hur man rör sig på sjön.

Vi skall röra oss i naturen på dess egna villkor, vi skall undvika att belasta vattendragen mer än nödvändigt.

Håll Skärgården Ren r.f.

Segling och Båtsport i Finland (SBF) och samarbetspartnern Håll Skärgården Ren (HSR) erbjuder båtfararen omfattande miljötips. HSR samlar in information om aktuella trender och spörsmål som t.ex. användandet av bottenfärger för att förhindra påväxt av vattenlevande organismer, samt hur man undviker att ytterligare göda vattnet. Du kan läsa mera här.

Läsa mer här >>

Klubbarna rekommenderas att anta HSR:s Sälle Hamnprogram, medlemmarna uppmanas att bli personmedlemmar i HSR. Likaså uppmanas medlemmarna att hantera sitt avfall på rätt sätt och klubbarna uppmanas att fästa uppmärksamhet vid, speciellt behandlingen av farligt avfall, i sina hem- och skärgårdshamnar.

Sugtömning

I Finland förbjöds utsläpp av toalettavfall år 2005. Alla båtar som har vattentoalett skall också ha septiktank med sugtömning. Töm alltid septiktanken i en tömningsstation men töm inte kölsvinet den vägen. HSR upprätthåller på sina hemsidor en lista över sugtömnings stationer. Listan baserar sig på hamnarnas egna anmälningar. www.hallskargardenren.fi 


Flaggning

FLAGGNING

Den maritima flaggetiketten, dvs. hur flaggor och vimplar förs, baserar sig på internationell praxis och sjömanssed. Bruket av akterflagga är dessutom stadgat i både internationell och nationell lagstiftning. Läs mera här.

Kolla videorna nedan och gör gärna en länk till din klubbs hemsidor: Historik, Flaggkultur, De finländska båtflaggorna, Signalflaggor och flaggning över topp.

Som akterflagga kan föras antingen nationsflagga eller båtklubbflagga, vanligen kallad klubbflagga.
Dessa får enligt sjölagen föras då båten till över 60 % är i finländsk ägo. En medborgare i ett EU- eller ETA-land kan av trafik- och kommunikationsministeriet ansöka om rätt att föra nations- eller klubbflagga på sin båt som används och är registrerad i Finland.

Klubbflaggan har samma status som nationsflaggan och kan användas både i Finland och utomlands. Båtklubben ger båtarna, som finns i dess register och som besiktigas årligen, rätten att använda flagga. En båt får registreras endast i en klubbs register och använda bara den klubbens flagga även om ägaren skulle vara medlem i flera klubbar.

Klubbflagga får användas då en medlem i klubben är ombord. Den får inte användas då båten används kommersiellt eller t.ex. är uthyrd. Då klubbflagga inte får användas används nationsflagga. Klubbens vimpel får användas också i dessa fall. Föreningarna på Åland har rätt att använda en båtflagga som baserar sig på den åländska flaggan och som är godkänd av landskapsstyrelsen.

Då båten är i trafik förs akterflagga oberoende av tid på dygnet. På öppet hav kan den halas ifall andra båtar inte är inom synhåll. På bemannad båt i hamn hissas flaggan kl. 08:00 och firas vid solnedgången, dock senast 21:00. På midsommarafton får flaggan vara uppe hela natten.

Att använda t.ex. reklamflagga, sjörövarflagga eller t.ex. en Euroflagga som akterflagga är tecken på dåligt sjömanskap.

På en bemannad båt signalerar vimplarna skepparens medlemskap, examina och intressen. På en obemannad båt förs ägarens eller innehavarens, inte besättningens, vimplar.

Vimplarna hissas i styrbords saling. Om där redan hissats en artighetsflagg flyttas vimplarna till babord, som annars är reserverad för signalflaggor. Motorbåt, som inte har salningar, kan föra en vimpel i masten eller flaggmast på kajuttaket.

Samtidigt förs maximalt tre vimplar. Vimplarna hissas så, att den värdefullaste är överst. Rangordningen är följande:
– officiella vimplar härledda ur klubbens flagga
– examens- och kompetensvimplar utgivna av nationella organisationer och vimplar som anger medlemskap i nationella föreningar
– alla övriga vimplar

För att påvisa medlemskap kan man föra också andra än den klubbens vimpel som båten är inskriven i, eller f.d. båtförbundets klubbvimpel. För varje ”vimpelkategori” kan användas bara en vimpel, t.ex. förs inte samtidigt vicekommodors- och båtägarvimpel eller kust- och skärgårdsskepparvimpel.

Klubbens hedersmedlems och tävlingskommitténs flaggor är, trots namnet vimplar, varför de inte förs som akterflagga. Reklamflagga förs i hamn i förstaget och under segling i babords salning. Övriga flaggor, som t.ex. hör ihop med ett aktuellt evenemang, förs inte tillsammans med övriga vimplar utan i babords salning. Sjörövarflagga skall inte föras.

Vid segling på andra länders territorialvatten är det gott sjömanskap att föra respektive lands handelsflagga i miniatyr i styrbords salning. På motorbåt kan flaggan föras i befintlig mast. Vimplarna flyttas då till babords salning. Bara en artighetsflagga åt gången kan föras.

Artighetsflaggan hissas och halas samtidigt som akterflaggan. Utomlands byts artighetsflagga då man överskrider gränsen mellan länderna. På öppet hav förs normalt inte akterflagga.

Då man seglar under främmande lands flagga, t.ex. med hyresbåt, kan en finländare visa sin nationalitet genom att hissa Finlands flagga i babords salning. Förordningen förbjuder användning av klubbflagga för detta ändamål. Också dessa flaggor förs bara då akterflaggan är hissad.

En finländsk båt, på finländskt territorialvatten, med en utlänning ombord, kan av artighetsskäl föra gästens nationsflagga under babord salning. Inga andra flaggor eller vimplar förs under samma salning. Denna flagga hissas efter akterflaggan och halas före denna.


Hamnar

HAMNAR

RÖSTA PÅ ÅRETS BÄSTA GÄSTHAMN!

satamassa.fi

HAMNAR

I Finland är utbudet på båthamnar stort, det finns ett hundratal hamnar längs vår kust och på våra insjöar. Hamnarna delas upp i fyra kategorier:

Hemmahamn långtidsförvaring av båtar. De har inte nödvändigtvis ett tjänsteutbud för besökande båtfarare.
Besökshamn erbjuder service. Denna grupp hamnar utgör inte ett rangordnat system utan namnet återspeglar deras natur och uppgifter.
Gästhamn är en full servicehamn. I de övriga varierar servicenivån enligt vad respektive hamn har för målsättning.
Nödhamn en hamn dit man söker sig då man behöver skydd eller assistans. Bland nödhamnar finns hamnar, som normalt inte får besökas. Första hjälpen och hjälp med reparationer kan fås i vissa fall.

Klassificeringen av hamnarna baserar sig på tjänsteutbud; målsättningen är inte att rangordna dem.

HAMNAR I FINLAND:

• Serviceutbudet i hamnarna längs kusten och i skärgården
• Hamnarna i Saimenområdet
• Solrutten i kvarken området

PORTMATE Portmate portal är en källa till information för båtfolk som vill veta mer om båtlivsäkerhet och resurseffektivitet i båtshamnar

RÖSTA PÅ ÅRETS BÄSTA GÄSTHAMN!

Du kan varje år rösta på årets bästa gästhamn, adressen är satamassa.fi. Genom att rösta kan du uppmuntra de officiella gästhamnarna att öka sitt serviceutbud.
Du kan rösta på någon av de hamnar du besökt under sommaren. Varje röst en hamn får delas med antalet anmälda hamnbesök. På det sättet kan också mindre hamnar eller de som ligger avskilt lyckas i röstningen.

Det är Finlands Mässa och Segling och Båtsport i Finland r.f. som tillsammans arrangerar röstningen. De vinnande hamnarna får en gemensam mässavdelning och ett penningpris på 5,000 €, vilket är avsett att utveckla deras verksamhet.  Gästhamnskommittén inom SBF delar dessutom ut årets hedersomnämnanden. Vinnarna kungörs under Vene-Båt mässan.