Länkar och samarbetsprogram

LÄNKAR OCH SAMARBETSPROGRAM

Kasva urheilijaksi (på finska)

Skolan i rörelse. Regeringens spetsprojekt inom kompetens och utveckling

Mercedes-Benz: SBF :s båtskola och allt material förflyttas med Mercedes Benz.

Nimenhuuto.com. gratis hemsida för teamet.

Undervisnings- och kulturministeriet (följ med månatligen)
På sidorna har samlats uppgifter och sökdirektiv på de understöd som staten beviljat till motionsidrotten

Palkka.fi. Palkka.fi är en avgiftsfri webbtjänst där du kan beräkna löner och lämna in anmälningar och deklarationer i samband med löneberäkningen.

Håll Skärgården Ren rf: Kampanjen Snygg Beach och andra evenemang är delar av IF Båtskolans verksamhet.

Päätä oikein -handbok för klubbansvariga med råd och tankar kring att göra de rätta besluten i en idrottsklubb. (på finska)

Suomen Valmentajat. Aktuell information om bl.a. idrottsträning och tränarskolning (på finska)

Terve urheilija -sivusto. Producerar och erbjuder kunskap om ett sunt liv för såväl idrottare som motionärer i allmänhet.

Finlands Handikappidrott och motion VAU rf. Av SBF:s medlemsklubbar finns verksamhet för handikappade i EPS, HSK, TPS och NPS.

Idrottsinstituten: Varala och Kisakallio (på finska)

Valmennustaito.info. Att undervisa och att lära sig skicklighet. (på finska)

Valo/sport.fi – motions- och idrottsportal (på finska)

Veikkaus – Stöder idrottsklubbverksamhet

Vesiliikuntaliitot (Soutu- ja melontaliitto, Sukeltajaliitto, Uimaliitto, SUH)

Vesisankarit. (På finska)


Tränarskolning

TRÄNARSKOLNING

Vill du bli handledare?

Handledare är lärare och tränare, de är ryggraden i själva inlärningen. Till handledarnas uppgifter hör förutom att lära seglingskunskaper, också att uppmuntra och inspirera eleverna.  Att vara uppmuntrande och inspirerande betyder att se seglaren som en individ. Att vara handledare är mångsidigt, krävande och ansvarsfullt. Säkerheten och handledarens ansvar kan inte betonas för mycket då seglingen sker vid och på vattnet. Klubbens egna aktiva seglare, eller de som avslutat det aktiva seglarlivet, är utmärkta handledare. De unga ser upp till dem och ofta beundrar de dem för deras framgångar och vill gärna bli lika bra.

Mera information om kurserna hittar du på de finska sidorna

Vattenhjältarna & skolsamarbete

VATTENHJÄLTARNA & SKOLSAMARBETE

Vi hjälper klubbarna att arrangera olika evenemang.

Att ordna olika evenemang kan friska upp klubbverksamheten. Populära sätt brukar vara att ordna besök av skolor, tema-och familjedagar samt Sail Day.

Vattenhjältarna är ett samarbete mellan bl.a. SBF, Finska Simförbundet, Finlands Sjöräddningssällskap och Finlands Röda Kors. Vattenhjältarna är ett projekt som inspirerar skolelever att mångsidigt träna båtsportsfärdigheter.

SBF Båtskolans utrustning och temat Vattenhjältarna utgör tillsammans ett bra paket.
Tilläggsuppgifter får du av Laura Santala (laura.santala@spv.fi / 040 821 2604).

Klubbarna och klassförbunden gör skolbesök och berättar om båtsport

– Övningarna innehåller baskunskap om båthantering
– Ca 35-60 min och gruppstorleken max 25 elever.
– De viktigaste elementen av sjökunskap, som navigation, vädersträcken, de viktigaste knoparna, säkerhet ombord, segelföring, observation av rådande väderförhållande som t.ex. vind, moln, hög- och lågtryck och vågbildning.
– Kan hållas på land, ute eller inne. All utrustning tillhandahålls av föreläsaren.
– Om övningen görs på vattnet arrangeras det separat.
– Flickor och pojkar kan delta tillsammans.

Grendemo riktad till skolor:

45 min (2 föreläsare + klassläraren / assistent)
1) flytvästar och sjömärken
2) jollesegling och att hänga eller ”burka” (gymnastikbänk eller annat)
3) räddning till havs
Du kan kolla Vattenhjältarna och SBF på You Tube


IF båtskolan

IF BÅTSKOLAN

If Båtskolan är en tjänst som SBF erbjuder och genom vilken klubbarna kan beställa material och utrustning till sina egna evenemang.

Det mest populära är seglingssimulatorn där barnen kan prova på hur det känns att segla. Vidare får barnen lära sig grunderna i navigering på en bana som satts upp på land. Båthantering får de känna på genom att åka ut med en gummibåt (4-6 hk motor).

Ingen hyra uppbärs för seglingssimulatorn, men transport, lagring och övriga kostnader ses över från fall till fall.

I båtskolan lär sig de unga att säkert röra sig på havet och att ta hänsyn till andra sjöfarare. Båtskolan är en del av stödverksamheten.
Skadeförsäkringsbolaget IF stöder SBF i arbetet att lära ut sjövett till barn och ungdom. Tack vare samarbetet kan förbundet erbjuda förmånlig hjälp till klubbar som vill starta en egen juniorverksamhet.

Ta kontakt med förbundets koordinator för barn och ungdom (laura.santala@spv.fi),ungdom om du är intresserad att ta del av IF båtskolans material och kunskap i din egen klubbs verksamhet.

Kom ihåg att beställa materialet i tid!


Juniorverksamhetens spelregler

JUNIORVERKSAMHETENS SPELREGLER

Idrottens spelregler – gör det roligt att sporta!

Tanken bakom barnens idrottsspelregler  är att väcka diskussion inom klubbarna om värdet och principerna kring idrotten. I början av säsongen kommer idrottarna, föräldrarna och tränarna överens om vad de anser vara viktigt att ta i beaktande inför den nya säsongen.

Hur gå vidare?

1. Beställ material om spelregler
Varje barn har en egen spelregelstavla. Föräldrarna till 7-12 åringar får ett häfte: ”Inspirera till idrott”

2. Skicka e-post till föräldrarna med en länk till ett frågeformulär

3. Kom gemensamt överens om gruppens/teamets spelregler

4. Diskutera spelreglerna med föräldrarna

5. Anteckna de spelregler ni kommit överens om och skicka in svarsblanketten.
(Använd helst Mozilla Firefox vid ifyllandet!)

6. Kom också ihåg att komma överens hur man går tillväga om det man överenskommit inte uppfylls och när nästa möte om spelregler ska gå av stapeln.


Att starta juniorverksamhet

ATT STARTA JUNIORVERKSAMHET

SBF strävar efter att hjälpa sina medlemmar= klubbarna, att utveckla klubbverksamheten på många plan och rekrytera nya medlemmar till båtsporten. För har att kunna göra det har SBF sina egna stödpersoner som hjälper klubbar som ännu har en relativt liten verksamhet och inte har tillräckligt med egen utrustning.

Programmets innehåll:

  • I början av säsongen träffar SBF:s stödperson klubbens junioransvariga och de kommer gemensamt överens om säsongens program och mål.
  • Stödpersonen tillsammans med en annan ledare hämtar den utrustning som behövs för att anordna ett 2-3 dagars seglingsläger. Samtidigt instruerar de klubbens egna ledare.
  • Efter avslutat läger görs en evaluering och en plan för resten av säsongen.
  • Försäkringsbolaget IF stöder segelskolorna genom att avsevärt sänka klubbarnas försäkringsavgifter.
  • SBF stöder juniorverksamheten genom att låna ut material från IF Seglingsskola, som t.ex. en elektrisk seglingssimulator, till olika klubbevenemang.

Mer information får du av: Koordinatorn för barn-och ungdomsverksamhet Laura Santala: laura.santala@spv.fi, p. 040 821 2604


Juniorklasser & klassförbunden

JUNIORKLASSER & KLASSFÖRBUNDEN

Juniorklasserna

Som kategori är juniorklasserna en aning vilseledande, i verkligheten har bara optimistjollen en åldersgräns för att delta i tävlingar. Juniorklasserna är rekommendationer för den unga seglaren som väljer vilken klass hen vill delta i. Grunden för rekommendationen är att välja en fysiskt passande båtklass, aktiviteten inom klassen samt beakta deltagarantalet i klassen. Det är inte åldern, utan i huvudsak seglarens storlek, vikt och fysiska egenskaper som avgör valet av klass.

Ungdomarnas båtklasser:

Jollar kan delas upp i olika båtklasser. Det existerar flera tiotals olika båtklasser, men här koncentrerar vi oss på de vanligaste juniorklasserna. Åldersgräns finns det endast i optimistjollen och de flesta klasserna har seglare i alla åldrar, från 15 till över 60 åringar.
Det finns jolleklasser för både en och två personer.

En persons jollar:

Optimistjolle
Zoom8
E-jolle
Laser
+ brädklasserna

Juniorklasserna för två personer:

470/420
29er

Klassförbunden:

De vanligaste båtklasserna har sina egna klassförbund, vars huvudsakliga uppgift är att utveckla den egna klassens verksamhet samt intressebevakning. I praktiken ger klassförbunden ut information om den egna klassen, arrangerar tävlingar tillsammans med båtklubbarna, utvecklar träningen och ordnar läger. Klassförbunden ger nybörjaren aktuell information om verksamhet, tävlingar och andra relevanta frågor, i respektive klass. Den huvudsakliga informationskällan är klassförbundets hemsidor. Styrelsen, som väljs på föreningens stadgeenliga årsmöte, utövar beslutanderätt.