SIGILLKLUBBAR

En sigillklubb garanterar kvalitet

En klubb som fått benämningen sigillklubb har ansetts hålla en hög standard på sin juniorverksamhet. Bakom kvalitetssystemet för sigillklubbarna står de finska grenförbunden och VALO.

En idrottsklubb kan få sigillet när den har fyllt bestämda krav som Segling och Båtsport i Finland bedömer och granskar vartannat år. Att bli klassad som sigillklubb kan ge klubben ekonomiska fördelar och ett uppskattningsvärde, som kan utnyttjas i den offentliga profilen.

Glädje, entusiasm, att lära sig något nytt, att utvecklas, vänskap och jämställda möjligheter att vara med, är viktiga aspekter i barn- och ungdomsidrotten. Tanken bakom sigillklubbarna är att i klubben hitta gemensamma tillvägagångssätt och principer för en högklassig barn- och ungdomsverksamhet. Sigillklubbarna är toppklubbar inom barn- och ungdomsidrotten. De är aktiva och de vill hela tiden utveckla sig, de vill vara de bästa i sin gren och på sin ort. Att få sigillet är en hederssak, men det medför också ansvar. Sigillet är ett löfte om kvalitet.

Sigillklubbarna gör ett viktigt arbete inom barn- och ungdomsidrotten. De vuxna – föräldrarna, handledarna, tränarna, klubbledarna och de andra funktionärerna, som är medvetna om sitt ansvar inom uppfostran och om sin roll som förebild, gör den högklassiga verksamheten möjlig.

 

Ladda ner logon för sigillet. (obs. logon har förnyats 2014)

 1. Kontakta SBF:s koordinator för barn- och ungdomsverksamhet och diskutera situationen i din klubb.
 2. Bekanta dig med kriterierna och instruktionerna för utvärdering och jämför dem med situationen i din klubb.
 3. Gör en plan över vad som måste göras för att få utmärkelsen.
 4. Utför ett långsiktigt utvecklingsarbete. Vanligtvis brukar det ta från ett halvt år till två år. Med utvecklingsarbetet kan du få hjälp av idrottens distriktsorganisationer.
 5. Kom överens med förbundsrepresentanten när klubben är redo för utvärdering. Grenförbundets representant/representanter kommer då på besök för att bedöma kvaliteten dvs. diskutera och se hur väl  klubben uppfyller kraven.
 6. Ett besök från förbundet är alltid förutsättningen för att kunna bli vald till Sigillklubb.
 7. Grenförbundets representant bestämmer om sigillet tilldelas klubben.
 8. Sigillet överräcks av grenförbundets representant under en tillställning arrangerad av klubben. Det lönar sig att ordna en festlig tillställning. Inbjudan skickas till föreningens gäster och representanter i media.
 9. Sigillklubbarna följs från början upp vartannat år och därefter vart tredje år genom utvärderingsbesök. Grenförbundet utför dessa besök och ofta kommer även distriktsorganisationens representant med.

Segling och Båtsport i Finlands sigillföreningar år 2016

Helsingfors Segelsällskap r.f www.hss-segel.fi
Lahden Purjehdusseura www.lahdenpurjehdusseura.fi/

Utvärderingar, januari 2017

Tampereen Pursiseura www.tampereenpursiseura.fi
Turun Pursiseura ry www.turunpursiseura.fi
Espoon Merenkävijät ry www.emk.fi
Espoon Pursiseura www.espoonpursiseura.fi
Sailing Team Oulu www.sailingteamoulu.com

Segling och Båtsport i Finlands stödtjänster för sigillklubbar

 1. Beviljar rätten att använda sigillet Nuori Suomi = Kvalitetens stämpel
 2. Bekostar deltagandet av två personer/sigillklubb till Segling och Båtsport i Finlands sigillklubbssträff
 3. Bekostar 2 deltagarplatser till handledarkurser/förening/år ELLER en gratis klubbhandledarkurs (SOK 1 eller 2) för klubben en gång/år.
 4. Utrymme i förbundets publikationer.
 5. Förbundet har en utnämnd kontaktperson: rådgivning per telefon och klubbträffar
 6. Förbundet granskar sigillklubbarna vartannat år.